Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa nowych urządzeń dla nowobudowanych podstacji trakcyjnych PT Starzyny i PT Karczowice

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Świętokrzyski02.03.2015Przetarg nieograniczonyw sprawach przedmiotu zamówienia:Krzysztof Wolski
697-040-428
k.wolski@pkpenergetyka.pl

w sprawach procedury przetargowej: Anna Tkaczyk
41 278 10 80
Anna.Tkaczyk@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa nowych urządzeń dla nowobudowanych podstacji trakcyjnych PT Starzyny i PT Karczowice

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

siedziba Zamawiającego PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Świętokrzyski, ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce, III piętro, pokój nr 312 (Sekretariat)

09.04.2015

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi
Zakład Świętokrzyski
ul. Paderewskiego 43/45 25-502 Kielce

ogłasza postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:

 

Dostawa nowych urządzeń dla nowobudowanych podstacji trakcyjnych PT Starzyny i PT Karczowice

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych urządzeń:

- Zadanie nr 1 - Dostawa kompletnych urządzeń typu EZZ - zgodnie z wymaganiami załącznika nr 3 do SIWZ

- Zadanie nr 2 - Dostawa kompletnych celek minusowych bezodłącznikowych
z wbudowanym urządzeniem TCK.– zgodnie z wymaganiami załącznika nr 4 do SIWZ

- Zadanie nr 3 – Dostawa kompletnych szaf sterowania odłącznikami USO – zgodnie z wymaganiami załącznika nr 5 do SIWZ

- Zadanie nr 4 - Dostawa kompletnych rozdzielnic nN potrzeb własnych (prądu stałego i prądu zmiennego) – zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do SIWZ

- Zadanie nr 5 – Dostawa kompletnych szaf pomiarowych – zgodnie z wymaganiami załącznika nr 7 do SIWZ.

- Zadanie nr 6 – Dostawa transformatorów SN/nN – zgodnie z wymaganiami załącznika nr 8 do SIWZ.

- Zadanie nr 7 – Dostawa rezystorów wymuszających – zgodnie z wymaganiami załącznika nr 9 do SIWZ.

  1. Termin wykonania zamówienia: 6 tygodni
  2. WADIUM

Zamawiający żąda wniesienia wadium dla poszczególnych części zamówienia w wysokości:

- zadanie nr 1 – 1 000,00 zł,

- zadanie nr 2 – 1 600,00 zł,

- zadanie nr 3 – 1 200,00 zł,

- zadanie nr 4 – 6 000,00 zł,

- zadanie nr 5 – 1 200,00 zł,

- zadanie nr 6 – 3 600,00 zł,

- zadanie nr 7 – 2 400,00 zł.

  1. Termin składania ofert: 09.04.2015 r. do godz. 10:00

5.Oferty należy składać w: siedziba Zamawiającego PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Świętokrzyski, ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce, III piętro, pokój nr 312 (Sekretariat)

  1. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Świętokrzyski, ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce, III piętro, pokój nr 313, godz. 10:30
  2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz SIWZ.
  3. SIWZ zamieszczona została na stronie www.pkpenergetyka.pl.
  4. Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są (w godz. 8:00 – 14:00):

a) w sprawach przedmiotu zamówienia:

Krzysztof Wolski tel. 697-040-428, e-mail: k.wolski@pkpenergetyka.pl

b) w sprawach procedury przetargowej:

Anna Tkaczyk tel. 41 278 10 80 e-mail: Anna.Tkaczyk@pkpenergetyka.pl