Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa oraz montaż okapturzonych mostów szynowych

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki24.07.2015Przetarg nieograniczonyMichał Dudek
697 049 130
m.dudek@pkpenergetyka.pl

Roman Filipczak
697 040 259
r.filipczack@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa oraz montaż okapturzonych mostów szynowych

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka Spółka Akcyjna

Oddział w Warszawie – Usługi  Zakład Łódzki, ul. Tuwima 28, 90 - 002 Łódź, IX piętro, sekretariat, w godz. 700 - 1500

09.09.2015

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Usługi

reprezentowany przez Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28   kod 90 - 002 Łódź, woj. łódzkie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„dostawa oraz montaż okapturzonych mostów szynowych

niezbędnych do połączenia transformatora prostownikowego

ze stanowiskiem prostownikowym diodowym

w podstacji trakcyjnej 110kV PT Bochnia”

 

 

  1. Termin składania ofert:            10.09.2015 r. do godz. 1100.
  2. Otwarcie ofert:                          10.09.2015 r.  godz. 1115.
  3. Termin realizacji dostawy:       do 8 tygodni od podpisania umowy
  4. Oferty należy składać w:          siedziba zamawiającego:

PKP Energetyka Spółka Akcyjna

Oddział w Warszawie – Usługi  Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28, 90 - 002 Łódź, IX piętro, sekretariat, w godz. 700 - 1500

 

  1. Kryteria wyboru oferty - dla każdego zadania:
  1. wysokość ofertowej ceny

- współczynnik wagowy oceny                   – 90 %

b)  ocena terminu realizacji -

   - współczynnik wagowy oceny                  – 10 %.

 

  1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w:

osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 908 – nieodpłatnie lub pocztą elektroniczną do pobrania ze strony www.pkpenergetyka.pl .

 

  1. Wadium:    w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) musi być wniesione do dnia  10.09.2015 r. do godz. 1100.

 

  1. Osoby uprawniona do kontaktu z oferentami:

 

  1. Pozostałe uwagi:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 Pzp, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1. Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późniejszymi zmianami), oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wynik postępowania