Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa rozdzielnic nN potrzeb własnych wraz z szafami pomiarowymi dla PT Podłęże oraz PT Bochnia

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki24.07.2015Przetarg nieograniczonyMichał Dudek
697 049 130
m.dudek@pkpenergetyka.pl

Roman Filipczak
697 040 259
r.filipczak@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa rozdzielnic nN potrzeb własnych wraz z szafami pomiarowymi dla PT Podłęże oraz PT Bochnia

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
10.09.2015

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Usługi

reprezentowany przez Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28   kod 90 - 002 Łódź, woj. łódzkie

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„dostawę rozdzielnic nN potrzeb własnych wraz

z szafami pomiarowymi dla PT Podłęże oraz PT Bochnia”

 

 1. Termin składania ofert:            10.09.2015 r. do godz. 1000.
 2. Otwarcie ofert:                          10.09.2015 r.  godz. 1015.
 3. Termin realizacji dostawy:       do 5 tygodni od podpisania umowy (dla każdego zadania)
 4. Oferty należy składać w:          siedziba zamawiającego:

PKP Energetyka Spółka Akcyjna

Oddział w Warszawie – Usługi  Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28, 90 - 002 Łódź, IX piętro, sekretariat, w godz. 700 - 1500

 

 1. Kryteria wyboru oferty - dla każdego zadania:

a) wysokość ofertowej ceny

- współczynnik wagowy oceny                   – 90 %

b)  ocena terminu realizacji -

   - współczynnik wagowy oceny                  – 10 %.

 

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w:

osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 908 – nieodpłatnie lub pocztą elektroniczną do pobrania ze strony www.pkpenergetyka.pl .

 

 1. Wadium  musi być wniesione do dnia  10.09.2015 r. do godz. 1000.
 1. Dla zadania Nr 1 – dostawa rozdzielnic do PT Podłęże                                         8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych),
 2. Dla zadania Nr 2 - dostawa rozdzielnic nN do PT Bochnia:                                5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),

 

 1. Osoby uprawniona do kontaktu z oferentami:

 

 1. Pozostałe uwagi:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 Pzp, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1. Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późniejszymi zmianami), oraz spełniający wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wynik postępowania

PKP Energetyka Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie - Usługi

reprezentowany przez Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28   kod 90 - 002 Łódź, woj. łódzkie

przedstawia informację o rozstrzygnięciu

przetargu nieograniczonego

na realizację zadania pt.:

 

„dostawę rozdzielnic nN potrzeb własnych wraz

z szafami pomiarowymi dla PT Podłęże oraz PT Bochnia”

 

 1. Data złożenia oferty:                 10.09.2015 r.
 2. Data wyboru oferty:                 10.09.2015 r.
 3. Termin realizacji dostawy:       do 5 tygodni od podpisania umowy (dla każdego zadania)
 4. Dostawca:                                   Zadanie Nr 1

                                                           ZPUE S.A.

29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 79c 

                                                           Zadanie Nr 2

            Hulanicki Bednarek  Sp. z o.o.

          22-100 Chełm, ul. Wyszyńskiego 2B

 

 1. Wartość oferty netto:                Zadanie Nr 1 - 152 100,00 zł

Zadanie Nr 2 - 119 460,00 zł

 

 1. Osoba uprawniona do kontaktu:
  1. Roman Filipczak,
  2. Pok. nr 908,
  3. Nr  tel.:  (0-42) 205-55-69,
  4. e-mail: r.filipczak@pkpenergetyka.pl
 2. Pozostałe uwagi:

Wyboru dostawcy dokonano na podstawie Art. 91 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (z późniejszymi zmianami).