Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawy słupów trakcyjnych stalowych indywidualnych dla PKP Energetyka S.A.

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
Centrala02.04.2015Przetarg nieograniczonyRobert Pasoń
22 3919063
R.Pason@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Dostawy słupów trakcyjnych stalowych indywidualnych dla PKP Energetyka S.A.

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Zgodnie z załączonym SIWZ.

16.04.2015

Dodatkowe informacje

1. Celem postępowania jest wyłonienie dostawców, z którymi zostaną zawarte umowy ramowe na dostawy słupów trakcyjnych stalowych indywidualnych dla PKP Energetyka S.A.
2. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (z późniejszymi zmianami) – Prawo zamówień publicznych.
3. Po zawarciu umów ramowych na podstawie ofert złożonych w terminie do 16.04.2015 r. zamawiający przewiduje możliwość dalszego składania ofert i zawarcia kolejnych umów ramowych lub rozszerzenia istniejących umów ramowych zgodnie z zasadami określonymi w załączonym SIWZ. W związku z powyższym w terminie późniejszym (po dacie zawarcia pierwszej umowy ramowej) zostanie wprowadzony w ogłoszeniu kolejny termin składania ofert określony zgodnie z zasadami  określonymi w SIWZ.

Wynik postępowania

Wynik postępowania - dotyczy ofert złożonych w terminie do 16.04.2015 r.

Umowy ramowe zawarte w wyniku postępowania (zgodnie z załączonym wynikiem postępowania) obowiązują do dnia 30.04.2016 r. Kolejne oferty, składane w celu rozszerzenia umów ramowych lub zawarcia umów ramowych z nowymi Dostawcami, można składać na warunkach określonych w SIWZ nie później niż na 60 dni przed upływem okresu obowiązywania zawartych umów ramowych.