Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Modernizacja budynku i budowli podstacji trakcyjnej PT Ozorków

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki22.06.2015Przetarg nieograniczonyJan Jurzyk
Nr. tel. miejski (0-42) 205-55-42
j.jurzyk@pkpenergetyka.pl

Marek Chojnacki
kolejowy (942) 205-55-42

Przedmiot zamówienia

Modernizacja budynku i budowli podstacji trakcyjnej PT Ozorków

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
06.07.2015

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka  S.A.

ul. Hoża 63/69, 00 – 681 Warszawa

działająca przez Oddział Usługi

Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28,   kod  90 - 002 Łódź, woj. Łódzkie

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

„Modernizacja budynku i budowli podstacji trakcyjnej PT Ozorków”

 

 1. Termin składania ofert:  06 – 07 - 2015. r. do godz. 15:00
 2. Termin realizacji usługi: 30 – 09 – 2016 r.
 3. Oferty należy składać w: siedziba zamawiającego (sekretariat), pok. 902.
 4. Kryteria wyboru oferty:

a) wysokość ceny ofertowej:     - 85 %

b)  długość okresu gwarancji:     - 5 %

c)  termin realizacji prac              - 5%

d)  ocena merytoryczna oferty:  - 5 %

 

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 901, drogą pocztową po przesłaniu faksem zamówienia (nr fax 042 205-56-70) oraz pocztą elektroniczną po przesłaniu zamówienia na adres
  j.jurzyk@pkpenergetyka.pl, lub ze strony internetowej: www.pkpenergetyka.pl/pl/przetargi

 

 1. Wadium w wys. 10000 zł   należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego do dnia 06.07.2015. r..
 2. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:
  1. Jan Jurzyk, Marek Chojnacki
  2. Pok. Nr. 903
  3. Nr. tel. miejski (0-42) 205-55-42, kolejowy (942) 205-55-42
 3. Pozostałe uwagi.

Prowadzone postępowanie ma charakter cywilno prawny,  w  postępowaniu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

Wynik postępowania

Łódź, dnia 10 lipca 2015

EZ2 – Ez6 – 2110 - 02 / 2015

 

 

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia,

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o nazwie

 

„Modernizacja budynku i budowli podstacji trakcyjnej PT ozorków”

Znak postepowania: EZ2 – Ez6 – 2110 – 02/2015

 

PKP Energetyka SA Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Łódzki informuje, że Decyzją komisji przetargowej, za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy

 

Usługi Budowlane Jacek Szychowski

96 – 126 Godzianów, Kawęczyn 30

 

Od decyzji Komisji przetargowej nie przysługują środki odwoławcze.