Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Modernizacja zaplecza technicznego przy ul. Kamiennej 14 w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Południowy09.03.2015Przetarg nieograniczonyw sprawach przedmiotu zamówienia: Miłosz Smagowicz
12 351-59-60 tel. kom. 697040607
m.smagowicz@pkpenergetyka.pl

Artur Olchawa w sprawach procedury przetargowej
12 351-59-64
a.olchawa@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Modernizacja zaplecza technicznego przy ul. Kamiennej 14 w Krakowie

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 02)

31.03.2015

Dodatkowe informacje

ogłoszenie zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:

Data publikacji:

Tryb postępowania:

Osoby do kontaktu:

PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Południowy

06.03.2015 r.

Przetarg nieograniczony

Miłosz Smagowicz - w sprawach przedmiotu zamówienia, tel. 12 351-59-60
tel. kom. 697040607

Zbigniew Sitko - w sprawach przedmiotu zamówienia, tel. 12 351-59-60
tel. kom. 697042604

Artur Olchawa - w  sprawach procedury przetargowej, tel. 12 351-59-64

Przedmiot zamówienia

„Modernizacja zaplecza technicznego przy ul. Kamiennej 14 w Krakowie, w tym:

1.Budowa ogrzewanej hali wraz z kanałem rewizyjnym dla pociągów sieciowych;

2.Odbudowa bocznicy kolejowej – tory 136 i 138, wraz z rozjazdami nr 161 i 162 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz

3.Remont toru dojazdowego do bocznicy Kamienna 14”

Oferta

Miejsce składania ofert:

Termin składania ofert:

w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 02)

31.03.2015 r. do godz. 955

Dodatkowe informacje

           OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

PKP Energetyka S.A.

Oddział w Warszawie – Usługi

Zakład Południowy

ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Modernizacja zaplecza technicznego przy ul. Kamiennej 14 w Krakowie, w tym:

1.Budowa ogrzewanej hali wraz z kanałem rewizyjnym dla pociągów sieciowych;

2.Odbudowa bocznicy kolejowej – tory 136 i 138, wraz z rozjazdami nr 161 i 162 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz

3.Remont toru dojazdowego do bocznicy Kamienna 14”

 

1. Termin składania ofert: 31.03.2015 r. do godz. 955

2. Termin realizacji:

  • cz. I remont toru dojazdowego - do 5 tygodni od daty podpisania umowy
  • cz. II odbudowa bocznicy kolejowej - 12 tygodni od daty podpisania umowy
  • cz. III budowa ogrzewanej hali - do 34 tygodni od daty podpisania umowy

3. Oferty należy składać w: siedzibie Zamawiającego (pokój 02) lub przesłać drogą pocztową.

4. Kryteria wyboru oferty:

  • wysokość ceny ofertowej - współczynnik wagowy oceny - 90%
  • okres gwarancji - współczynnik wagowy oceny - 10%

5. Specyfikację można pobrać ze strony internetowej.
6. Wadium w wysokości:  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:

  • 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

7.Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:

  • Miłosz Smagowicz - w sprawach przedmiotu zamówienia, tel. 12 351-59-60 tel. kom. 697040607
  • Zbigniew Sitko w sprawach przedmiotu zamówienia tel. 12 351-59-60, tel. kom. 697042604
  • Artur Olchawa w sprawach procedury przetargowej tel. 12 351-59-64

 

Pozostałe  uwagi:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Procedury zakupowej w  PKP Energetyka S.A (Uchwała Nr 298 Zarządu PKP Energetyka S.A. z dnia 3 kwietnia 2013 r.)