Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Obsługa geodezyjna prac związanych z budową napowietrzno-kablowych linii 110kV i 15kV, linii kablowych zasilaczy sieci trakcyjnej, kabli powrotnych oraz kabli sterowniczych dla budowanych podstacji trakcyjnych zasilanych napięciem 110kV

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Świętokrzyski04.05.2015Przetarg nieograniczonyw sprawach przedmiotu zamówienia: Michał Ryłko
697-042-488
m.rylko@pkpenergetyka.pl

w sprawach procedury przetargowej: Anna Tkaczyk
41 278 10 80
Anna.Tkaczyk@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Obsługa geodezyjna prac związanych z budową napowietrzno-kablowych linii 110kV i 15kV, linii kablowych zasilaczy sieci trakcyjnej, kabli powrotnych oraz kabli sterowniczych dla budowanych podstacji trakcyjnych zasilanych napięciem 110kV

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
19.05.2015

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:

Data publikacji:

Tryb postępowania:

Osoba do kontaktu:

PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Świętokrzyski

04.05.2015

Przetarg nieograniczony

w sprawach przedmiotu zamówienia: Michał Ryłko
tel. 697-042-488
m.rylko@pkpenergetyka.pl

w sprawach procedury przetargowej: Anna Tkaczyk
tel. 41 278 10 80
Anna.Tkaczyk@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Obsługa geodezyjna prac związanych z budową napowietrzno-kablowych linii 110kV i 15kV, linii kablowych zasilaczy sieci trakcyjnej, kabli powrotnych oraz kabli sterowniczych dla budowanych podstacji trakcyjnych zasilanych napięciem 110kV.

Oferta

Miejsce składania ofert:

Termin składania ofert:

Siedziba Zamawiającego PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Świętokrzyski, ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce, III piętro, pokój nr 312 (Sekretariat)

19.05.2015

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi
Zakład Świętokrzyski
ul. Paderewskiego 43/45 25-502 Kielce

ogłasza postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:

 Obsługa geodezyjna prac związanych z budową napowietrzno-kablowych linii 110kV i 15kV, linii kablowych zasilaczy sieci trakcyjnej, kabli powrotnych oraz kabli sterowniczych dla budowanych podstacji trakcyjnych zasilanych napięciem 110kV.

 

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest Obsługa geodezyjna prac związanych z budową napowietrzno-kablowych linii 110kV i 15kV, linii kablowych zasilaczy sieci trakcyjnej, kabli powrotnych oraz kabli sterowniczych dla budowanych podstacji trakcyjnych zasilanych napięciem 110kV. Szczegółowy zakres prac będących przedmiotem zamówienia został opisany w załączniku nr 5 stanowiącym integralną całość ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

  1. Termin wykonania zamówienia: 31.12.2015 r.
  2. WADIUM

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 4000,00 PLN  ( słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

  1. Termin składania ofert: 19.05.2015 r.  do godz.: 12:00.
  2. Oferty należy składać w: siedziba Zamawiającego PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Świętokrzyski, ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce, III piętro, pokój nr 312 (Sekretariat)
  1. Postępowanie nie podlega przepisom Ustawy Pzp.
  2. SIWZ zamieszczona została na stronie www.pkpenergetyka.pl.
  3. Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są (w godz. 8:00 – 14:00):

a) w sprawach przedmiotu zamówienia:

Michał Ryłko – tel. 697-042-488, e-mail: m.rylko@pkpenergetyka.pl

b) w sprawach procedury przetargowej:

Anna Tkaczyk tel. 41 278 10 80 e-mail: Anna.Tkaczyk@pkpenergetyka.pl

Wynik postępowania

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi

Zakład Świętokrzyski

 

ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 19.05.2015 r. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:

          

 

„Obsługa geodezyjna prac związanych z budową napowietrzno-kablowych linii 110 kV i 15 kV, linii kablowych zasilaczy sieci trakcyjnej, kabli powrotnych oraz kabli sterowniczych dla budowanych podstacji trakcyjnych zasilanych napięciem 110 kV”

 

wybrano:

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A., ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów

 

Nr sprawy EUEZ4-Ez1a-4202/11/2015