Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowej dla dostosowania układów pomiarowych energii elektrycznej do zasady TPA (Third Party Access – Dostęp Osób Trzecich)

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Świętokrzyski24.06.2015Przetarg nieograniczonyZbigniew Przywała
(41) 278-34-24
z.przywala@pkpenergetyka.pl

Mariusz Cholerzyński
(41) 278-34-24
m.cholerzynski@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej dla dostosowania układów pomiarowych energii elektrycznej do zasady TPA (Third Party Access – Dostęp Osób Trzecich)

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
31.07.2015

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi
Zakład Świętokrzyski
ul. Paderewskiego 43/45 25-502 Kielce

ogłasza postępowanie o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:

 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla dostosowania układów pomiarowych energii elektrycznej do zasady TPA (Third Party Access – Dostęp Osób Trzecich)

 

  • Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem postępowania jest opracowanie w języku polskim dokumentacji projektowej dla dostosowania układów pomiarowych energii elektrycznej do zasady TPA, zgodnie z wytycznymi zawartymi w załącznikach do SIWZ i uzgodnienie projektów z lokalnym OSD (PGE). Zamówienie podzielone jest na 3 zadania:

- zadanie nr 1 – Ukławy pomiarowe znajdujące się na terenie PGE S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna (21 obiektów),

- zadanie nr 2 – Układy pomiarowe znajdujące się na terenie PGE S.A. Oddział Łódź Teren (2 obiekty),

- zadanie nr 3 – Układy pomiarowe znajdujące się na terenie PGE S.A. Oddział Rzeszów (6 obiektów).

  • Termin wykonania zamówienia: nie później niż 45 dni od daty podpisania umowy.
  • WADIUM

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:

- dla zadania nr 1 – 1 500,00 zł,

- dla zadania nr 2 – 150,00 zł,

- dla zadania nr 3 – 450,00 zł.

  • Termin składania ofert: 31.07.2015 r. do godz. 10:00.

ØOferty należy składać w: siedziba Zamawiającego PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Świętokrzyski, ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce, III piętro, pokój nr 312 (Sekretariat)

  • Miejsce i termin otwarcia ofert:

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Świętokrzyski, ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce, III piętro, pokój nr 313, 31.07.2015 r. godz. 10:30.

  • Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
  • Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są (w godz. 8:00 – 14:00):

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami (w godzinach 730 – 1500) są:

Zbigniew Przywała , tel. (41) 278-34-24  e-mail: z.przywala@pkpenergetyka.pl

Mariusz Cholerzyński, tel. (41) 278-34-24 e-mail: m.cholerzynski@pkpenergetyka.pl

W sprawach formalnych:

Anna Tkaczyk, tel. (41) 278-10-80, e-mail: anna.tkaczyk@pkpenergetyka.pl

Wynik postępowania