Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód, uzgodnień oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Skablowanie LPN 15 kV PT Szczekociny – PT Koniecpol na odcinku od słupa 38/2 do słupa 39/8"

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Świętokrzyski21.04.2015Przetarg nieograniczonyw sprawach przedmiotu zamówienia: Robert Angelo
tel. 41 278-10-80 tel. 784-02-88-42
r.angelo@pkpenergetyka.pl

w sprawach procedury przetargowej: Anna Tkaczyk
tel. 41 278 10 80
Anna.Tkaczyk@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód, uzgodnień oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Skablowanie LPN 15 kV PT Szczekociny – PT Koniecpol na odcinku od słupa 38/2 do słupa 39/8"

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
12.05.2015

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi
Zakład Świętokrzyski
ul. Paderewskiego 43/45 25-502 Kielce

ogłasza postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:

 

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód, uzgodnień oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Skablowanie LPN 15 kV PT Szczekociny – PT Koniecpol na odcinku od słupa 38/2 do słupa 39/8”

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej i prawnej w celu umożliwienia realizacji robót w oparciu o pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia robót budowlanych, gdzie:

- dokumentacja techniczna – dokumentacja projektowa, umożliwiająca prawidłowe przeprowadzenie robót związanych z przebudową linii napowietrznej (skablowania),

- dokumentacją prawna – wszystkie wymagane przepisami prawa uzgodnienia wraz z uzgodnieniami branżowymi łącznie z prawomocnym pozwoleniem na budowę i/lub zgłoszenia robót budowlanych.

  1. Termin wykonania zamówienia: zgodnie z pkt 3.1 SIWZ
  2. WADIUM

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 zł.

  1. Termin składania ofert: 12.05.2015 r. do godz. 12.00

5.Oferty należy składać w: siedziba Zamawiającego PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Świętokrzyski, ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce, III piętro, pokój nr 312 (Sekretariat)

  1. Postępowanie nie podlega przepisom Ustawy Pzp.
  2. SIWZ zamieszczona została na stronie www.pkpenergetyka.pl.
  3. Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są (w godz. 8:00 – 14:00):

a) w sprawach przedmiotu zamówienia:

Robert Angelo, tel. 41 278-10-80 tel. 784-02-88-42, e-mail: r.angelo@pkpenergetyka.pl

b) w sprawach procedury przetargowej:

Anna Tkaczyk tel. 41 278 10 80 e-mail: Anna.Tkaczyk@pkpenergetyka.pl