Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej oraz pełna obsługa geodezyjna na potrzeby realizacji zadania pn.: „Przyłączenie nowych odbiorców energii elektrycznej obiektu handlowo – usługowego oraz restauracji McDonald’s ul. Katowicka/Obrzeżna w Mysłowic

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Górnośląski21.08.2015Przetarg nieograniczonyw sprawach przedmiotu zamówienia: Pan Jacek Januszek
697 040 933
j.januszek@pkpenergetyka.pl

w sprawach procedury przetargowej: sekretariat
32 714 35 00

Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej oraz pełna obsługa geodezyjna na potrzeby realizacji zadania pn.: „Przyłączenie nowych odbiorców energii elektrycznej obiektu handlowo – usługowego oraz restauracji McDonald’s ul. Katowicka/Obrzeżna w Mysłowic

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Górnośląski, 40-022 Katowice, ul. Damrota 8 (Recepcja).

10.09.2015

Dodatkowe informacje

Nazwa: „Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej oraz pełna obsługa geodezyjna na potrzeby realizacji zadania pn.: „Przyłączenie nowych odbiorców energii elektrycznej obiektu handlowo – usługowego oraz restauracji McDonald’s ul. Katowicka/Obrzeżna w Mysłowicach”

 

  1. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
  2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
  3. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej oraz pełna obsługa geodezyjna na potrzeby realizacji zadania pn.: „Przyłączenie nowych odbiorców energii elektrycznej obiektu handlowo – usługowego oraz restauracji McDonald’s ul. Katowicka/Obrzeżna w Mysłowicach.
  4. WADIUM:

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć ofertę wadium w  wysokości: 2 000 zł (słownie: dwatysiącezłotych00/100). Sposób i formy wniesienia wadium zostały podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr EZ9-Ez6g-4202/14/2015.

  1. Oferty  należy składać do dnia 10.09.2015 roku do godz. 1000
  2. Miejsce złożenia oferty: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Górnośląski, 40-022 Katowice, ul. Damrota 8 (Recepcja).
  3. Ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą są:
  1. w sprawach przedmiotu zamówienia: Pan Jacek Januszek tel. 697 040 933,
  2. w sprawach procedury przetargowej: sekretariat tel. 32 714 35 00.