Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Przystosowanie 10 szt. kontenerów socjalnych

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Mazowiecki29.10.2015Przetarg nieograniczonyJarosław Wróblewski
tel. 22 391-93-12, fax 22 391-93-56
ez1.ez6@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Przystosowanie 10 szt. kontenerów socjalnych

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
09.11.2015

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A.                                                                                                               Oddział – Usługi;                                                                                                           Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa

 

 

Ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia pn.:

 

„Przystosowanie 10 szt. kontenerów socjalnych ”.

 

 1. Termin składania ofert: 09.11.2015r. godz. 12.30

 2. Otwarcie ofert: 09.11.2015r. godz. 13.00

 3. Termin realizacji zadania: 07.12 .2015r.

 4. Oferty należy składać w: siedzibie Zamawiającego

   PKP Energetyka S.A., Oddział – Usługi; Zakład Mazowiecki, ul. Sławińska 7/9,               01-218 Warszawa,
  I piętro, pokój nr 17 lub 21 w godz. 07.00-15.00.

 5. Kryteria wyboru oferty:

  Kryterium 1 - Cena ( koszt )

 6. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać: drogą elektroniczną wysyłając email na adres ez1.ez6@pkpenergetyka.pl, z prośbą o przesłanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 7. Wadium: w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) musi być skutecznie wniesione przed upływem terminu składania ofert.

 8. Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:

  1. Jarosław Wróblewski, tel. 22 391-93-12, fax 22 391-93-56 e-mail: ez1.ez6@pkpenergetyka.pl

Wynik postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi; Zakład Mazowiecki

ul. Sławińska 7/9, 01-218 Warszawa

 

 

 1. Rodzaj postępowania:       

Przetarg nieograniczony – niniejsze postępowanie nie podlegało unormowaniom zawartym w Prawie zamówień publicznych.

 

 1. Przedmiot zamówienia:

pn.: „Przystosowanie 10 szt. kontenerów socjalnych ”

 

 1. Wynik postępowania:

Wpłynęły: 4 oferty.

Odrzucono: 0 ofert.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy:  Zakład Remontowo – Budowlany, Krzysztof Błażejewski.

Cena oferty: 74 000,00  zł netto

 

 1. < >Oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu.