Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Włączenie do zdalnego sterowania nowobudowanych urządzeń obiektów zasilania sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr E65

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Północny27.03.2015Przetarg nieograniczonyw sprawach procedury przetargowej: Sławomir Szpara
697 041 106
s.szpara@pkpenergetyka.pl

w sprawach technicznych: Dariusz Drozdowski, Michał Muszyński
(58) 742-02-02, 697 041 184, 697 046 672
d.drozdowski@pkpenergetyka.pl, m.muszynski@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Włączenie do zdalnego sterowania nowobudowanych urządzeń obiektów zasilania sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr E65

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

PKP Energetyka S.A. Zakład Północny, ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot, sekretariat III p.

07.04.2015

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi  z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, kod pocztowy 00-681, NIP: 526-25-42-704, REGON: 017301607, Nr KRS: 0000322634, kapitał zakładowy: 844 885 320,00 zł, kapitał wpłacony w całości działająca przez PKP Energetyka S.A. Zakład Północny.

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych.

 

Przedmiot zamówienia dostawa :

 

„Włączenie do zdalnego sterowania nowobudowanych urządzeń obiektów  zasilania sieci trakcyjnej na linii  kolejowej nr E65 

tj. 6 podstacji trakcyjnych 110kV”

 

Zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu – zamówienia sektorowego.

 

Nr referencyjny nadany sprawie:

EZ11-Ez3-2110/248-01/15

 

Osoby do kontaktu:

  1. w sprawach procedury przetargowej:

- Sławomir Szpara – tel./fax (58) 742-02-02 wew. 1031 w godz. 7.00÷14.00, 697 041 106

  1. spraw technicznych:

- Dariusz Drozdowski - tel./fax (58) 742-02-02, w godz. 7.00÷14.00,

  tel. kom.  697 041 184

- Michał Muszyński    - tel./fax (58) 742-02-02, w godz. 7.00÷14.00,

  tel. kom. 697 046 672

Miejsce składania ofert:

PKP Energetyka S.A. Zakład Północny, ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot, sekretariat III p.

 

Termin składania ofert:07.04.2015 r. do godz. 12.30.

 

Dodatkowe informacje:

 

  1. Otwarcie ofert: 07.04.2015 r. do godz. 13.00, ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot, sala konferencyjna III p.
  2. Kryteria wyboru oferty: - Cena         -  90%

- Gwarancja- 10%

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani częściowych
  2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 4 - parter lub na stronie internetowej www.pkpenergetyka.pl.
  3. Minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy
  4. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ
  5. Wadium zgodnie z wymaganiami SIWZ musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
  6. Termin związania ofertą - 60 dni od upływu terminu składania ofert, z zastrzeżeniem art. 182 ust. 6 Pzp.