Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie modernizacji budynku ST T – 1 w Tomaszowie Mazowieckim

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki11.05.2015Przetarg nieograniczonyJan Jurzyk
tel. miejski (0-42) 205-55-42, kolejowy (942) 205-55-42
j.jurzyk@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wykonanie modernizacji budynku ST T – 1 w Tomaszowie Mazowieckim

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
26.05.2015

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka  S.A.

ul. Hoża 63/69, 00 – 681 Warszawa

działając przez Oddział Usług

Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28,   kod  90 - 002 Łódź, woj. Łódzkie

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wykonanie modernizacji budynku ST  T – 1 w Tomaszowie Mazowieckim”

 

 1. Termin składania ofert:  26 – 05 - 2015. r. do godz. 15:00
 2. Termin realizacji usługi: 14 – 08 - 2015.  r.
 3. Oferty należy składać w: siedziba zamawiającego (sekretariat)
 4. Kryteria wyboru oferty:

a).  wysokość ceny ofertowej

- współczynnik wagowy oceny -85%        

b). referencje za dobrze wykonane roboty budowlane przy czynnych działających       będących pod napięciem obiektach energetycznych

   – współczynnik wagowy 5%

c).  okres gwarancji na wykonaną usługę

– współczynnik wagowy oceny - 5%

d).  termin realizacji zadania

– współczynnik wagowy oceny - 5%

 

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać  osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 901, drogą pocztową po przesłaniu faksem zamówienia (nr fax 042 205-56-70) oraz pocztą elektroniczną po przesłaniu zamówienia na adres
  j.jurzyk@pkpenergetyka.pl, lub ze strony internetowej: www.pkpenergetyka.pl/pl/przetargi

 

 1. Wadium w wys. 1000 zł   należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego do dnia 26-05-2015. r..
 2. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
  1. Jan Jurzyk.
  2. Pok. Nr. 903
  3. Nr. tel. miejski (0-42) 205-55-42, kolejowy (942) 205-55-42
 3. Pozostałe uwagi.

Prowadzone postępowanie ma charakter cywilno prawny,  w  postępowaniu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

Wynik postępowania

Łódź, dnia 27 maja 2015

EZ2 – Ez6 – 2110 – 09 - 03 / 2015

 

 

 

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia,

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o nazwie

 

„Wykonanie modernizacji budynku ST – 1 w Tomaszowie Mazowieckim”

Znak postepowania: EZ2 – Ez6 – 2110 – 09/2015

 

PKP Energetyka SA Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Łódzki informuje:

 1. W przedmiotowym postępowaniu do dnia 26.04.2014 do godz. 15:00.
 2. Oferta nie została odrzucona.
 3. Żaden wykonawca nie podlega wykluczeniu.
 4. Decyzją Komisji Przetargowej, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę:

 

Usługi Budowlane Jacek Szychowski

Kawęczyn 30, 96 – 126 Godzianów

 

Od decyzji Komisji przetargowej nie przysługują środki odwoławcze.