Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie modernizacji budynku ST 2 i ST 5 – Łódź Olechów

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki20.08.2015Przetarg nieograniczonyJan Jurzyk. M Chojnacki.
Nr. tel. miejski (0-42) 205-55-42, kolejowy (942) 205-55-42
m.chojnacki@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wykonanie modernizacji budynku ST 2 i ST 5 – Łódź Olechów

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

siedziba zamawiającego (sekretariat) IX piętro pokój 902

08.09.2015

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka  S.A.

ul. Hoża 63/69, 00 – 681 Warszawa

działając przez Oddział Usług

Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28,   kod  90 - 002 Łódź, woj. Łódzkie

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wykonanie modernizacji budynku ST 2 i ST 5 – Łódź Olechów”

 

 1. Termin składania ofert: 8 września 2015. r. do godz. 15:00
 2. Termin realizacji usługi: 30 listopada 2015.  r.
 3. Oferty należy składać w: siedziba zamawiającego (sekretariat) IX piętro pokój 902
 4. Kryteria wyboru oferty:

a).  wysokość ceny ofertowej

- współczynnik wagowy oceny -85%         

b). referencje za dobrze wykonane roboty budowlane przy czynnych działających       będących pod napięciem obiektach energetycznych

   – współczynnik wagowy 5%

c).  okres gwarancji na wykonaną usługę

– współczynnik wagowy oceny - 5%

d).  termin realizacji zadania

– współczynnik wagowy oceny - 5%

 

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać  osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 901, drogą pocztową po przesłaniu faksem zamówienia (nr fax 042 205-56-70) oraz pocztą elektroniczną po przesłaniu zamówienia na adres
  j.jurzyk@pkpenergetyka.pl, lub ze strony internetowej: www.pkpenergetyka.pl/pl/przetargi

 

 1. Wadium w wys. 5000 zł   należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego do dnia 8 września 2015. r..
 2. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:
  1. Jan Jurzyk. M Chojnacki.
  2. Pok. Nr. 903
  3. Nr. tel. miejski (0-42) 205-55-42, kolejowy (942) 205-55-42
 3. Pozostałe uwagi.

Prowadzone postępowanie ma charakter cywilno prawny,  w  postępowaniu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych .