Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie przewiertów sterowanych na linii E65 Gdynia - Warszawa

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Północny16.03.2015Przetarg nieograniczonyArtur Milczyński
tel. (58) 742-02-02 wew. 1051, kom. 697041104,
a.milczyński@pkpenergetyka.pl

Marcin Bronicki
tel. (58) 742-02-02 wew. 1056, kom. 697041951

Przedmiot zamówienia

Wykonanie przewiertów sterowanych na linii E65 Gdynia - Warszawa

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
18.03.2015

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S. A. Oddział w Warszawie - Usługi z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, kod pocztowy 00-681, NIP: 526-25-42-704, REGON: 017301607, Nr KRS: 0000322634, kapitał zakładowy: 844.885.320,00 zł, kapitał wpłacony w całości działająca przez PKP Energetyka S.A. Zakład Północny 81-859 Sopot, ul. Jana z Kolna 29.
Ogłasza przetarg nieograniczony w oparciu o Procedurę zakupową w PKP Energetyka S. A. (niniejsze postępowanie ma charakter cywilno-prawny i nie ma do niego zastosowania Ustawa – prawo zamówień publicznych).
Przedmiot zamówienia:
„Wykonanie przewiertów sterowanych na linii E65 Gdynia - Warszawa”.
Część I - Linia 110kV zasilająca PT Zajączkowo Lubawskie
Część II - Zasilacze sieci trakcyjnej PT Iłowo
Część III - Linia 110kV zasilająca PT Wyszyny
Część IV - Zasilacze sieci trakcyjnej PT Ząbrowo
Część V- Linia PKP2 15kV zasilająca PT Krośnice
zgodnie z Ogłoszeniem zamówienia sektorowego.
Nr referencyjny nadany sprawie:
SIWZ EZ11-Ez5-2110/01-087/4/15
Osoby do kontaktu:
 w sprawach przedmiotu zamówienia i uzyskania dokumentów przetargowych:
– Artur Milczyński - tel. (58) 742-02-02 wew. 1051, kom. 697041104,
– Marcin Bronicki - tel. (58) 742-02-02 wew. 1056, kom. 697041951.
Miejsce składania ofert:
PKP Energetyka S.A. Zakład Północny, ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot, sekretariat – III p.
Termin składania ofert:
18.03.2015r. do godz. 12.00.
Dodatkowe informacje:
1. Kryteria wyboru oferty: Cena (C) 100%.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 106 I piętro lub na stronie internetowej www.pkpenergetyka.pl.
5. Projekty Wykonawcze i zał. nr 6 (dostępne w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 106 I piętro).
6. Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące.
7. Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert.