Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie sterowania lokalno/zdalnego i włączenie do systemu zdalnego sterowania stacji elektroenergetycznej 110/15 kV

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki07.10.2015Przetarg nieograniczonyMichał Dudek
697-049-130
m.dudek@pkpenergetyka.pl

Bartosz Denys
697-049-132

Przedmiot zamówienia

Wykonanie sterowania lokalno/zdalnego i włączenie do systemu zdalnego sterowania stacji elektroenergetycznej 110/15 kV

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
16.11.2015

Dodatkowe informacje

Łódź, dnia 05.10.2015 r.

EZ2-Ez5-4202-33-05-04/15

 

 

PKP Energetyka S.A.

Oddział w Warszawie - Usługi

ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28  kod 90-002 Łódź

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Wykonanie sterowania lokalno/zdalnego i włączenie do systemu zdalnego sterowania stacji elektroenergetycznej 110/15 kV
RPZ PKP Łódź Fabryczna”

 

 1. Termin składania ofert: 16.11.2015 r. do godz. 10:00
 2. Otwarcie ofert: 16.11.2015 r. o godz. 10:05
 3. Oferty należy składać w: siedziba zamawiającego - ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź
 4. Kryteria wyboru oferty:
  wysokość ceny ofertowej - współczynnik wagowy oceny 95%
  okres gwarancji - współczynnik wagowy oceny 5%
 5. Wadium w wys. 10 000 zł należy złożyć do dnia: 16.11.2015 r. do godz. 10:00.
 6. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:
 • Michał Dudek - tel. 697-049-130
 • Bartosz Denys - tel. 697-049-132
 1. Pozostałe uwagi:

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

Prowadzone postępowanie ma charakter publiczny i będzie prowadzone przez zamawiającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami.

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej zamawiającego www.pkpenergetyka.pl uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. 917, drogą pocztową lub pocztą elektroniczną po przesłaniu zapotrzebowania pocztą e-mail ez2@pkpenergetyka.pl;b.denys@pkpenergetyka.pl,m.dudek@pkpenergetyka.pl, lub faksem 42-205-56-70 – nieodpłatnie.