Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie usługi wycinki drzew oraz uporządkowania terenu pod nowo budowaną linie napowietrzną 110 kV wzdłuż linii kolejowej nr 8, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Świętokrzyski23.01.2015Przetarg nieograniczonyw sprawach przedmiotu zamówienia: Michał Ryłko
tel. 697-042-488
m.rylko@pkpenergetyka.pl

w sprawach procedury przetargowej: Anna Tkaczyk
tel. 41 278 10 80
Anna.Tkaczyk@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie usługi wycinki drzew oraz uporządkowania terenu pod nowo budowaną linie napowietrzną 110 kV wzdłuż linii kolejowej nr 8, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
04.02.2015

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi
Zakład Świętokrzyski
ul. Paderewskiego 43/45 25-502 Kielce

ogłasza postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn:

 

Wykonanie usługi wycinki drzew oraz uporządkowania terenu pod nowo budowaną linie napowietrzną 110 kV wzdłuż linii kolejowej nr 8, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

 

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie usługi wycinki drzew oraz uporządkowania terenu pod nowo budowaną linie napowietrzną 110 kV wzdłuż linii kolejowej nr 8, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Szczegółowy zakres prac będących przedmiotem zamówienia został opisany w załączniku nr 5 stanowiącym integralną całość ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

  1. Termin wykonania zamówienia: 27.03.2015 r.
  2. WADIUM

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1000,00 PLN  ( słownie: tysiąc złotych 00/100).

  1. Termin składania ofert: 04.02.2015 r.  do godz.: 12:00.

5.Oferty należy składać w: siedziba Zamawiającego PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi Zakład Świętokrzyski, ul. Paderewskiego 43/45, 25-502 Kielce, III piętro, pokój nr 312 (Sekretariat)

  1. Postępowanie nie podlega przepisom Ustawy Pzp.
  2. SIWZ zamieszczona została na stronie www.pkpenergetyka.pl.
  3. Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są (w godz. 8:00 – 14:00):

a) w sprawach przedmiotu zamówienia:

Michał Ryłko – tel. 697-042-488, e-mail: m.rylko@pkpenergetyka.pl

b) w sprawach procedury przetargowej:

Anna Tkaczyk tel. 41 278 10 80 e-mail: Anna.Tkaczyk@pkpenergetyka.pl