Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych, gospodarczych i sanitariatów w budynkach użytkowanych przez PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Południowy

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Południowy07.12.2015Przetarg nieograniczonyMiłosz Smagowicz - w sprawach przedmiotu zamówienia
tel. 12 351-59-60 tel. kom. 697040607
m.smagowicz@pkpenergetyka.pl

Artur Olchawa - w sprawach procedury przetargowej
12 351-59-64

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych, gospodarczych i sanitariatów w budynkach użytkowanych przez PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Południowy

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
21.12.2015

Dodatkowe informacje

OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA

Zamawiający pełna nazwa:

Data publikacji:

Tryb postępowania:

Osoby do kontaktu:

PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Południowy

07.12.2015 r.

Przetarg nieograniczony

Miłosz Smagowicz - w sprawach przedmiotu zamówienia,
tel. 12 351-59-60 tel. kom. 697040607

Artur Olchawa - w sprawach procedury przetargowej, tel. 12 351-59-64

Przedmiot zamówienia

„Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych, gospodarczych i sanitariatów

w budynkach użytkowanych przez PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Południowy” (Lokalizacja: Kraków Płaszów, Nowy Sącz, Sucha Beskidzka, Tarnów, Strażów, Rzeszów, Kraków).

Oferta

Miejsce składania ofert:

Termin składania ofert:

w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 02)

21.12.2015r. do godz. 0955

Dodatkowe informacje

           OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

PKP Energetyka S.A.

Oddział w Warszawie – Usługi

Zakład Południowy

ul. Kamienna 14, 31-403 Kraków

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych, gospodarczych i sanitariatów

w budynkach użytkowanych przez PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Południowy” (Lokalizacja: Kraków Płaszów, Nowy Sącz, Sucha Beskidzka, Tarnów, Strażów, Rzeszów, Kraków).

1. Termin składania ofert: 21.12.2015r. do godz. 0955

2. Termin realizacji od daty podpisania umowy:

 • 2 lata od 01.01.2016 r. do 31.12.2017r.- na wszystkie zadania

3. Oferty należy składać w: siedzibie Zamawiającego (pokój 02) lub przesłać drogą pocztową.

4. Kryteria wyboru oferty: 

 • wysokość ceny ofertowej - współczynnik wagowy oceny - 100%

5. Specyfikację można pobrać ze strony internetowej.
6. Wadium w wysokości:  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:

 • 7.250,00 zł        w przypadku ubiegania się o całość zamówienia,
 • 850,00 zł,         w przypadku ubiegania się o zadanie nr 1 – EZSZ Kraków Płaszów
 • 1.000,00 zł,       w przypadku ubiegania się o zadanie nr 2 – EZSZ Nowy Sącz
 • 850,00 zł,         w przypadku ubiegania się o zadanie nr 3 – EZSZ Sucha Beskidzka
 • 850,00 zł,         w przypadku ubiegania się o zadanie nr 4 – EZSZ Tarnów
 • 850,00 zł,         w przypadku ubiegania się o zadanie nr 5 – EZSZ Strażów
 • 850,00 zł,         w przypadku ubiegania się o zadanie nr 6 – budynek biurowy w Rzeszowie
 • 2.000,00 zł,       w przypadku ubiegania się o zadanie nr 7 – siedziba Zakładu Południowego Kraków

7.Osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:

 • Miłosz Smagowicz w sprawach przedmiotu zamówienia, tel. 12 351-59-60 tel. kom. 697 040 607
 • Artur Olchawa w sprawach procedury przetargowej tel. 12 351-59-64

 

Pozostałe  uwagi:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Procedury zakupowej w  PKP Energetyka S.A (Uchwała Nr 298 Zarządu PKP Energetyka S.A. z dnia 3 kwietnia 2013 r.)