Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Likwidacja istniejących linii zasilających 15kV PKP1 oraz PKP2 PT Działdowo oraz budowa nowych linii kablowych PKP1 i PKP2 15 kV 3xXRUHAKXS 1x300mm2 na

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Północny16.12.2015Przetarg nieograniczonyw sprawach przedmiotu zamówienia: Stefan Wielgoszyński
697041171
s.wielgoszynski@pkpenergetyka.pl

w sprawach procedury przetargowej i dokumentów: Artur Milczyński, Łukasz Wąsowicz
697041104, 697046684
a.milczynski@pkpenergetyka.pl, l.wasowicz@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Likwidacja istniejących linii zasilających 15kV PKP1 oraz PKP2 PT Działdowo oraz budowa nowych linii kablowych PKP1 i PKP2 15 kV 3xXRUHAKXS 1x300mm2 na

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
05.01.2016

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S. A. Oddział w Warszawie - Usługi z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, kod pocztowy 00-681, NIP: 526-25-42-704, REGON: 017301607, Nr KRS: 0000322634, kapitał zakładowy: 844.885.320,00 zł, kapitał wpłacony w całości działająca przez PKP Energetyka S.A. Zakład Północny 81-859 Sopot, ul. Jana z Kolna 29.

 

Ogłasza przetarg nieograniczony w oparciu o Procedurę zakupową w PKP Energetyka S. A. (niniejsze postępowanie ma charakter cywilno-prawny i nie ma do niego zastosowania Ustawa – prawo zamówień publicznych).

 

Przedmiot zamówienia:

 

„Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania pn. „Likwidacja istniejących linii zasilających 15kV PKP1 oraz PKP2 PT Działdowo oraz budowa nowych linii kablowych PKP1 i PKP2 15 kV 3xXRUHAKXS 1x300mm2 na odcinku od GPZ Działdowo do PT Działdowo”.

                          

Nr referencyjny nadany sprawie:

 

SIWZ EZ11-Ez5-2110/29/15

 

Osoby do kontaktu:

 

Miejsce składania ofert:

PKP Energetyka S.A. Zakład Północny, ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot, sekretariat – III p.

 

Termin składania ofert:

            05-01-2016 r. do godz. 11.00.

 

Dodatkowe informacje:

  1. Kryteria wyboru oferty: Cena (C) 100%.

  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 105 I piętro lub na stronie internetowej www.pkpenergetyka.pl.

  5. Projekty Wykonawcze dostępne w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 105 I piętro.

  6. Minimalny okres gwarancji: 24 miesięcy.

  7. Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert.

  8. Termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż do 31 maja 2016r.