Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Zestawienie połączeń światłowodowych na trasie KS Szymanowo - Nastawnia Gdynia Chylonia

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Północny07.12.2015Przetarg nieograniczonyw sprawach przedmiotu zamówienia: Michał Muszyński
697046672
m.muszynski@pkpenergetyka.pl

w sprawach procedury przetargowej i dokumentów: Artur Milczyński, Stanisław Krzemiński
697041104, 697041129
a.milczynski@pkpenergetyka.pl, s.krzeminski@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Zestawienie połączeń światłowodowych na trasie KS Szymanowo - Nastawnia Gdynia Chylonia

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
10.12.2015

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S. A. Oddział w Warszawie - Usługi z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67, kod pocztowy 00-681, NIP: 526-25-42-704, REGON: 017301607, Nr KRS: 0000322634, kapitał zakładowy: 844.885.320,00 zł, kapitał wpłacony w całości działająca przez PKP Energetyka S.A. Zakład Północny 81-859 Sopot, ul. Jana z Kolna 29.

 

Ogłasza przetarg nieograniczony w oparciu o Procedurę zakupową w PKP Energetyka S. A. (niniejsze postępowanie ma charakter cywilno-prawny i nie ma do niego zastosowania Ustawa – prawo zamówień publicznych).

 

Przedmiot zamówienia:

 

„Zestawienie połączeń światłowodowych  na trasie  KS Szymanowo  - Nastawnia Gdynia Chylonia”.

 

                          

Nr referencyjny nadany sprawie:

 

SIWZ EZ11-Ez5-2110/01/254-01/15

 

Osoby do kontaktu:

 • w sprawach przedmiotu zamówienia:

  Michał Muszyński tel. kom. 697046672, m.muszynski@pkpenergetyka.pl

 • w sprawach procedury przetargowej i dokumentów:

  Artur Milczyński tel. kom. 697041104, a.milczynski@pkpenergetyka.pl

  Stanisław Krzemiński tel. kom 697041129, s.krzeminski@pkpenergetyka.pl

 

Miejsce składania ofert:

PKP Energetyka S.A. Zakład Północny, ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot, sekretariat – III p.

 

Termin składania ofert:

            10.12.2015r. do godz. 11.00.

 

Dodatkowe informacje:

 1. Kryteria wyboru oferty: Cena (C) 100%.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 105 I piętro lub na stronie internetowej www.pkpenergetyka.pl.

 5. Projekty Wykonawcze dostępne w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 105 I piętro.

 6. Minimalny okres gwarancji: 24 miesięcy.

 7. Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 8. Termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż do 30 grudnia 2015 r.