Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej oraz pełna obsługa geodezyjna dla zadań związanych z rozbudową i modernizacją sieci przesyłowo – rozdzielczych PKP Energetyka S.A. – 4 zadania.

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Górnośląski17.06.2016Przetarg nieograniczony
 • w sprawach przedmiotu zamówienia: Pan Jacek Januszek tel. 697 040 933,
 • w sprawach procedury przetargowej: sekretariat tel. 32 714 35 00.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej oraz pełna obsługa geodezyjna dla zadań związanych z rozbudową i modernizacją sieci przesyłowo – rozdzielczych PKP Energetyka S.A..

Całość przedmiotu zamówienia podzielona jest na 4 zadań:

 1. zadanie nr 1 - opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej oraz pełna obsługa geodezyjna na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn.:  Modernizacja linii napowietrznej LPN PT Rybnik - PT Nędza (2 odcinki - 3.0 km) w zakresie trzeciego odcinka,
 2. zadanie nr 2 - opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej  oraz pełna obsługa geodezyjna na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii LPN 1,2 GPZ Lipówka ST D.G. Towarowa,
 3. zadanie nr 3 - opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej oraz pełna obsługa geodezyjna na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii LPN Bukowno - D.G. Wschodnia,
 4. zadanie nr 4 - opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej oraz pełna obsługa geodezyjna na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii PKP 1 do PT Chorzów.

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Górnośląski, 40-022 Katowice, ul. Damrota 8 (Recepcja).28.06.2016

Dodatkowe informacje

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć ofertę wadium w  w wysokości:

 1. w przypadku ubiegania się o zadanie nr 1 – 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
 2. w przypadku ubiegania się o zadanie nr 2 – 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
 3. w przypadku ubiegania się o zadanie nr 3 – 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
 4. w przypadku ubiegania się o zadanie nr 4 – 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
 5. w przypadku ubiegania się o więcej niż jedno zadanie Oferent winien wnieść wadium w wysokości równej sumie wadiów wymaganych dla zadań, na które składana jest oferta.