Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Sprzedaż nieruchomości w Kielcach

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
Centrala19.05.2016Przetarg nieograniczonyAndrzej Pisarski, tel. 89 677 34 35

Przedmiot zamówienia

PKP Energetyka S.A.

ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

 

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie:

 

nieruchomości zabudowanej w Kielcach, przy ul. Mielczarskiego, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji geodezyjnej jako działka nr 1/66 o powierzchni 0,3353 ha, obręb 0016 Kielce oraz prawo własności zabudowy posadowionej na tym gruncie.

Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Nr KI1L/00139729/6.

 

Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Ogłaszającym.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 2 538 000,00 zł netto (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy zł)

Wadium: 254 000,00 zł                                                         Postąpienie: 25 400,00 zł

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 22 czerwca 2016 r. o godz. 1100, w siedzibie PKP Energetyka S.A. Zakładu Świętokrzyskiego w Kielcach, przy ul. Paderewskiego 43/45 w sali konferencyjnej – pokój 313 III piętro.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto PKP Energetyka S.A. wskazane w Regulaminie przetargowym  w terminie do dnia 15 czerwca 2016 r.

Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane jest na poczet ceny nabycia.

Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są w Regulaminie przetargowym.

Oferta jest wiążąca w okresie 3 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią ogłoszenia o przetargu. Dokumenty te zamieszczone są na stronie internetowej PKP Energetyka S.A. – www.pkpenergetyka.pl

Informacji na temat przetargu udziela p. Andrzej Pisarski, tel. 89 677 34 35.

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
22.06.2016