Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Sprzedaż środków trwałych, w postaci sieci trakcyjnej, będącej własnością spółki PKP Energetyka S.A., zabudowanych na bocznicach

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Górnośląski14.11.2016Przetarg nieograniczony

Informacji na temat przetargu udziela:

1. w sprawach przedmiotu zamówienia: p. Karol Choroba, tel. 697 040 938, e-mail: k.choroba@pkpenergetyka.pl

2.  w sprawach dot. procedury przetargowej.: p. Marzena Gruszka, tel. 697 040 902, e-mail: m.gruszka@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Sprzedaż środków trwałych, w postaci sieci trakcyjnej, będącej własnością spółki PKP Energetyka S.A., zabudowanych na bocznicach:

 

 1. ŚRODEK TRWAŁY NR 1: sieć trakcyjna na całej stacji KWK Ziemowit o łącznej długości 9,949 tkm od km 0,030 linii 884 (granica z PLK) od ukresu rozjazdu nr 106 na p.odg. Lędziny

   

 2. ŚRODEK TRWAŁY NR 2: sieć trakcyjna nad torami nr 4, 6, 8, 10, 12, 14 stacji Brzeszcze o łącznej długości 5,931 tkm od ukresu rozjazdu 46 do ukresu rozjazdu 7 w stacji Brzeszcze

   

 3. ŚRODEK TRWAŁY NR 3: sieć trakcyjna na całej stacji KWK Piast (z wyłączeniem sieci trakcyjnej nad torami 23 i 25) o łącznej długości 17,790 tkm od km 0,130 linii 885 (granica z PLK)

   

 4. ŚRODEK TRWAŁY NR 4: sieć trakcyjna nad torami nr 3, 5, 7, 9, 11, 13  stacji KWK Dębieńsko o łącznej długości 5,332 tkm od ukresu rozjazdu 16 na st. Czerwionka do okresu rozjazdu 20 na p.o. Czerwionka Dębieńsko

   

 5. ŚRODEK TRWAŁY NR 5: sieć trakcyjna na całej stacji KWK Wesoła o łącznej długości 9,264 tkm od km 2,700 linii 883 (granica z PLK)

   

 6. ŚRODEK TRWAŁY NR 6: sieć trakcyjna nad torami nr 4, 6, 8 stacji Bielsko Biała Leszczyny o łącznej długości 2,398 tkm  od ukresu rozjazdu 3 w stacji Bielsko Biała Leszczyny

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Siedziba PKP Energetyka S.A. Zakładu Górnośląskiego w Katowicach przy ul. Damrota 8 parter (Recepcja).

30.11.2016

Dodatkowe informacje

Sprzedający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na zakup wszystkich środków trwałych, jak i na zakup dowolnie wybranego środka / środków.

Sprzedający wymaga dokonania wizji lokalnej przedmiotu przetargu przed złożeniem oferty. Wizji można dokonywać po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedającym.

Cena wywoławcza:  brak

Wadium:                                                      

Wadium ma być wpłacone w pieniądzu i jego wysokość jest następująca:

 1. 29 000 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100), w przypadku ubiegania się o zakup środka trwałego nr 1
 2. 17 000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100), w przypadku ubiegania się o zakup środka trwałego nr 2
 3. 51 000 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100), w przypadku ubiegania się o zakup środka trwałego nr 3
 4. 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), w przypadku ubiegania się o zakup środka trwałego nr 4
 5. 27 000 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100), w przypadku ubiegania się o zakup środka trwałego nr 5
 6. 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100), w przypadku ubiegania się o zakup środka trwałego nr 6

W przypadku ubiegania się o zakup więcej niż jednego środka trwałego, wysokość wpłaconego wadium ma wynieść sumę kwoty wadium określonej dla danego środka trwałego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto PKP Energetyka S.A. wskazane w Regulaminie przetargowym. Za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego PKP Energetyka S.A., przy czym uznanie rachunku winno nastąpić przed terminem składania ofert. 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, którego oferta zostanie wybrana zaliczane jest na poczet ceny nabycia.

Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia umowy określone są w Regulaminie przetargowym.

Oferta jest wiążąca w okresie 3 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.