Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Wykonanie sterowania lokalno/zdalnego i włączenie do systemu zdalnego sterowania nowych obiektów oraz modernizacja sterowania obiektów istniejących

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki17.02.2016Przetarg nieograniczony

Michał Dudek - tel. 697-049-130, e-mail: m.dudek@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

siedziba zamawiającego - ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź, p. 902 (Sekretariat Zamawiającego)

24.02.2016

Dodatkowe informacje

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Wynik postępowania

Łódź, 16 marca 2016 r.

EZ2-Ez5-4202-09-01-13/16

 

 

 

 

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

 

W postępowaniu pn. „Wykonanie sterowania lokalno/zdalnego i włączenie do systemu zdalnego sterowania nowych obiektów oraz modernizacja sterowania obiektów istniejących”, postępowanie znak SIWZ EZ2-Ez5-4202-01/2016 (dalej SIWZ).

 

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy:

ELESTER-PKP Sp. z o.o., z adresem ul. Pogonowskiego 81, 90-569 Łódź

Cena netto 1.175.000,00 zł

Cena brutto 1.445.250,00 zł

Oferowany okres gwarancji 60 miesięcy

Wyboru dostawcy dokonano na podstawie § 58. „Procedury Zakupowej w PKP Energetyka S.A.” stanowiącej Załącznik do Uchwały Nr 298 Zarządu PKP Energetyka S.A. z dnia 3 kwietnia 2013 r.

Osoba uprawniona do kontaktu:

Michał Dudek,

ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź, pok. nr 917,

tel. (42) 205-58-27, e-mail: m.dudek@pkpenergetyka.pl.