Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Sprzedaż nakładów poczynionych na  zbiór rzeczy ruchomych stanowiących budynki zaplecza socjalnego na terenie ośrodka wypoczynkowego w Skorzęcinie

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Górnośląski17.11.2016Przetarg nieograniczony

Informacji na temat przetargu udziela:

1. p. Marzena Gruszka, tel. 697 040 902, e-mail: m.gruszka@pkpenergetyka.pl

2. p. Karol Choroba, tel. 697 040 938, e-mail: k.choroba@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Sprzedaż dotyczy wyłącznie budynków. Grunt, na którym są posadowione domki letniskowe, stanowi  własność Gminy Witkowo oraz jest dzierżawiony przez Sprzedającego, na podstawie zawartej.
z Gminą Witkowo umowy dzierżawy z dnia 30 marca 2016 roku. Sprzedający dzierżawi od Gminy Witkowo teren o powierzchni 421,20 m2. Budynki stanowią zwartą zabudowę szeregową tworzącą ciąg trzech segmentów ze zmienną linią zabudowy. Każdy z segmentów posiada wspólny taras, z którego jest wejście do dwóch domków (łącznie 6 domków i jeden domek o funkcji gospodarczej). Kompleks domków letniskowych jest jednokondygnacyjny, wolnostojący z dachem płaskim jednospadowym i zadaszonymi tarasami. Każdy z domków składa się z pokoju, kuchni i łazienki oraz ze wspólnego tarasu na dwa domki. Tarasy są zadaszone. Domki wykonane są w technologii tradycyjnej.

 

Sprzedający nie dopuszcza składania ofert częściowych, tzn. takich, które dotyczą zakupu poszczególnego lub kilku domków letniskowych.

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
Siedziba PKP Energetyka S.A. Zakładu Górnośląskiego w Katowicach przy ul. Damrota 8 parter (Recepcja).03.12.2016

Dodatkowe informacje

Cena wywoławcza:  300 000 zł netto

Wadium: 30 000 zł (wadiumma być wpłacone w pieniądzu)

Oferty należy składać do dnia 03.12.2016 do godz. 1200, w siedzibie PKP Energetyka S.A. Zakładu Górnośląskiego w Katowicach przy ul. Damrota 8 parter (Recepcja).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto PKP Energetyka S.A. wskazane w Regulaminie przetargowym. Za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego PKP Energetyka S.A., przy czym uznanie rachunku winno nastąpić przed terminem składania ofert. 

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, którego oferta zostanie wybrana zaliczane jest na poczet ceny nabycia. Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia umowy określone są w Regulaminie przetargowym.

Oferta jest wiążąca w okresie 3 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.