Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Zbycie nieruchomości zabudowanej w Goleniowie, przy ul. Tartacznej 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
Centrala15.03.2017Przetarg nieograniczonyAndrzej Pisarski, tel. 89 677 34 35.

Przedmiot zamówienia

Zbycienieruchomości zabudowanej w Goleniowie, przy ul. Tartacznej 1, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji geodezyjnej jako działki nr 1/14 i 130/2 o powierzchni 1,1483 ha, obręb 0009 Goleniów oraz prawo własności zabudowy posadowionej na tym gruncie.

Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Goleniowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste Nr SZ1O/00051168/6 dla działki nr 1/14 oraz KW nr SZ1O/00039285/2 dla działki nr 130/2.

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2017 r. o godz. 1100, w siedzibie PKP Energetyka S.A. Zakładu Pomorskiego w Szczecinie, przy ul. Czarnieckiego 8 parter, sala nr 2.11.04.2017

Dodatkowe informacje

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto PKP Energetyka S.A. wskazane w Regulaminie przetargowym w terminie do dnia 4 kwietnia 2017 r.

Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane jest na poczet ceny nabycia.

Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są w Regulaminie przetargowym.

Oferta jest wiążąca w okresie 3 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.