Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Zbycie nieruchomości zabudowanej w miejscowości Czerwieńsk, przy ul. Bocznej

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
Centrala16.10.2019Licytacja

Informacji na temat przetargu udziela p. Piotr Kozłowski, tel. 697 040 043.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem postępowania jest zbycie nieruchomości zabudowanej w miejscowości Czerwieńsk, przy ul. Bocznej, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji geodezyjnej jako działki nr 1/6 i 1/13 o łącznej powierzchni 0,7137 ha, obręb Czerwieńsk oraz prawo własności zabudowy posadowionej na tym gruncie.

Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą Nr ZG1E / 00090776 / 3.

 

Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Ogłaszającym

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2019 r. o godz. 1100, w budynku PKP Energetyka S.A. w Poznaniu, przy ul. Kolejowej 6bz.  

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto PKP Energetyka S.A. wskazane w Regulaminie przetargowym w terminie do dnia 12 listopada 2019 r.

19.11.2019

Dodatkowe informacje

Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane jest na poczet ceny nabycia.

Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są w Regulaminie przetargowym.

Oferta jest wiążąca w okresie 3 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami zawartymi w Regulaminie przetargowym oraz treścią ogłoszenia o przetargu. Dokumenty te zamieszczone są na stronie internetowej PKP Energetyka S.A. – www.pkpenergetyka.pl