Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij

Wymiana liczników

W związku z wprowadzeniem nowoczesnego systemu zdalnego zarządzania licznikami energii elektrycznej, u niektórych odbiorców nastąpi wymiana licznika. Cały proces wymiany potrwa od 27 lipca do 30 grudnia 2016 roku. Elektromonterzy wymieniający liczniki posiadają imienne identyfikatory ze zdjęciem, ważne wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować związane z tym utrudnienia. Konieczne będzie krótkotrwałe odłączenie zasilania w momencie wymiany licznika. Jednocześnie zapewniamy, że dotychczasowe warunki dostaw energii elektrycznej pozostaną niezmienione, a w szczególności nie spowoduje to zwiększenia opłat, które Państwo ponoszą z tego tytułu.

Wpisując poniżej numer PPE (znaleźć go można na fakturze) mogą Państwo sprawdzić, czy i ewentualnie kiedy wymiana licznika będzie przeprowadzona u Państwa.

 

 

PL/
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód, uzgodnień oraz pełnieniem obowiązku nadzoru autorskiego, dla obiektu zasilania: Nowego Dworca Kolejowego ...

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki2013-03-08Przetarg nieograniczonyMichał Dudek
697-049-130


Bartosz Denys
697-049-132

Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód, uzgodnień oraz pełnieniem obowiązku nadzoru autorskiego, dla obiektu zasilania: Nowego Dworca Kolejowego ...

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Oferty należy składać w: siedziba zamawiającego - ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź

2013-03-22

Dodatkowe informacje

Nazwa postępowania:

"Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń, zgód, uzgodnień oraz pełnieniem obowiązku nadzoru autorskiego, dla obiektu zasilania: Nowego Dworca Kolejowego Łódź Fabryczna, stacji 110/15kV RPZ PKP Fabryczna zgodnie z wymaganiami zamawiającego"

1. Kryteria wyboru oferty:
I. wysokość ceny ofertowej: współczynnik wagowy oceny 90 %
II. termin realizacji: współczynnik wagowy oceny 10 %

2. Wadium w niżej podanej wysokości należy złożyć do dnia: 22.03.2013r. do godz. 9:30.
• dla zadania nr 1 (stacja 110/15kV RPZ PKP Fabryczna) - 10 000 zł
• dla zadania nr 2 (linie 110kV zasilające RPZ PKP Fabryczna) - 10 000 zł

3. Pozostałe uwagi.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych na zadania nr 1 i 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia lub na każde z zadań osobno bez podania przyczyny. Prowadzone postępowanie ma charakter cywilnoprawny – w postępowaniu nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych.

4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. 921, drogą pocztową lub pocztą elektroniczną po przesłaniu zapotrzebowania pocztą, e-mail (m.dudek@pkpenergetyka.pl,ez2@pkpenergetyka.pl) lub faksem (nr fax. 42-205-56-70) – nieodpłatnie.

Pliki do pobrania

Wynik postępowania

Unieważniono

wróć do listy przetargów