Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij

Wymiana liczników

W związku z wprowadzeniem nowoczesnego systemu zdalnego zarządzania licznikami energii elektrycznej, u niektórych odbiorców nastąpi wymiana licznika. Cały proces wymiany potrwa od 27 lipca do 30 grudnia 2016 roku. Elektromonterzy wymieniający liczniki posiadają imienne identyfikatory ze zdjęciem, ważne wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować związane z tym utrudnienia. Konieczne będzie krótkotrwałe odłączenie zasilania w momencie wymiany licznika. Jednocześnie zapewniamy, że dotychczasowe warunki dostaw energii elektrycznej pozostaną niezmienione, a w szczególności nie spowoduje to zwiększenia opłat, które Państwo ponoszą z tego tytułu.

Wpisując poniżej numer PPE (znaleźć go można na fakturze) mogą Państwo sprawdzić, czy i ewentualnie kiedy wymiana licznika będzie przeprowadzona u Państwa.

 

 

INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Sprzątanie obiektów PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Śląski oraz pełnienie obowiązków portiera w budynku administracyjnym w Gliwicach.

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Śląski2013-04-29Przetarg nieograniczonyEwa Albertowicz
(032) 719 44 13
e.albertowicz@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Sprzątanie obiektów PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Śląski oraz pełnienie obowiązków portiera w budynku administracyjnym w Gliwicach.

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

     

2013-05-14

Dodatkowe informacje

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi

 Zakład Śląski

44-100 Gliwice, ul. Zabrska 41,

tel. (032) 719-44-13, fax. (032) 719-43-92,

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony (nie podlegający unormowaniom określonym ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) na:

Sprzątanie obiektów PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Śląski  oraz pełnienie obowiązków portiera w budynku administracyjnym w Gliwicach.

1.    Termin składania ofert: 14.05.2013 r. do godz. 9.00.

2.    Otwarcie ofert: 14.05.2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr  006.

3.    Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

4.    Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat pokój nr 120 w godz. 8.00-14.00.

5.    Termin związania ofertą wynosi 45 dni od daty otwarcia ofert.

6.    Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

·         wysokość oferowanej ceny                                                 50%

·         wysokość oferowanej ulgi we wpłatach na PFRON           50%

7.   Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać tylko i wyłącznie osobiście w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 006) na pisemny wniosek Wykonawcy zawierający dane firmy, telefon, fax i e-mail  – koszt SIWZ 50,00 zł brutto.

8.   Wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) należy złożyć do dnia 14.05.2013 r. do godz. 9.00:

9.   Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami w dni robocze w godz. 9.00 – 13.00 są:

Ewa Albertowicz – Naczelnik Działu ds. Pozyskiwania Usług i Ofertowania,
tel. (032) 719 44 13

10.  W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

11.  Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

12.  Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

13.  Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Nr sprawy EZ8-Ez2b-210/1-1/13

Gliwice, dnia 29.04.2013 r.

Wynik postępowania

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na:
Sprzątanie obiektów PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi Zakład Śląski oraz pełnienie obowiązków portiera w budynku administracyjnym w Gliwicach

do wykonania ww. zadania wybrano:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "GEMES" spółka z o.o.
Zakład Pracy Chronionej
40-283 Katowice, ul. Paderewskiego 63

za kwotę 435 150,81 zł słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 81/100 (netto – bez podatku VAT).