Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
PL/
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie hali postojowej pociągu sieciowego w zakresie konstrukcji stalowej z obudową, położonej na terenie Zakładu Wschodniego spółki PKP Energetyka S.A. przy ul. Sikorskiego 23 w Ełku

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Wschodni2013-10-16Przetarg nieograniczonyTomasz Walukiewicz
697041762
T.Walukiewicz@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wykonanie hali postojowej pociągu sieciowego w zakresie konstrukcji stalowej z obudową, położonej na terenie Zakładu Wschodniego spółki PKP Energetyka S.A. przy ul. Sikorskiego 23 w Ełku

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
2013-10-24

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym

1.    Inwestor:

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi

00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67

Zakład Wschodni w Białymstoku

15-727 Białystok, ul. Hetmańska 103

2.    Przedmiot zamówienia:

Wykonanie hali postojowej pociągu sieciowego w zakresie konstrukcji stalowej z obudową, położonej na terenie Zakładu Wschodniego spółki PKP Energetyka S.A. przy ul. Sikorskiego 23 w Ełku
zgodnie z dokumentacją techniczną dostępną w siedzibie Zamawiającego.

3.    Termin:

Oferty należy składać na piśmie do dnia 24.10.2013 r. do godz. 1230 w siedzibie zamawiającego

4.    Wadium:

5 000,00 zł

5.    Otwarcie ofert:

24.10.2013 r. o godz. 1235­ w siedzibie Zamawiającego

6.    Kryteria oceny ofert:

W=(Cmin/Cof)x90+(Tmin/Tof)x10

gdzie:

W – wartość punktowa oferty (max. 100 pkt)

Cmin – najniższa cena ze wszystkich przedstawionych ofert;

Cof – cena oferty ocenianej;

Tmin – najkrótszy termin*) ze wszystkich przedstawionych ofert;

Tof – termin*) oferty ocenianej

      *) w celu właściwego porównania ofert termin należy podać w ilości dni kalendarzowych.

7.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki:

a.    Dokumentacja Techniczna: Projekt Wykonawczy Branża Konstrukcyjna.

dostępne w siedzibie Zamawiającego, można uzyskać drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres: z.nudrzewski@pkpenergetyka.pl lub t.walukiewicz@pkpenergetyka.pl z prośbą o przesłanie SIWZ.

Kolorystyka budynku:

Ściany zewnętrzne hali – płyty warstwowe w kolorze producenta zbliżonym do RAL 1023 – żółty (kolor PKP Energetyka).

Pokrycie dachu – płyty warstwowe w kolorze producenta zbliżonym do RAL 8012 – (brązowo-czerwony).

Bramy i drzwi – brązowe.

Rynny i rury spustowe – brązowe.

Pliki do pobrania

wróć do listy przetargów