Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij

Wymiana liczników

W związku z wprowadzeniem nowoczesnego systemu zdalnego zarządzania licznikami energii elektrycznej, u niektórych odbiorców nastąpi wymiana licznika. Cały proces wymiany potrwa od 27 lipca do 30 grudnia 2016 roku. Elektromonterzy wymieniający liczniki posiadają imienne identyfikatory ze zdjęciem, ważne wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować związane z tym utrudnienia. Konieczne będzie krótkotrwałe odłączenie zasilania w momencie wymiany licznika. Jednocześnie zapewniamy, że dotychczasowe warunki dostaw energii elektrycznej pozostaną niezmienione, a w szczególności nie spowoduje to zwiększenia opłat, które Państwo ponoszą z tego tytułu.

Wpisując poniżej numer PPE (znaleźć go można na fakturze) mogą Państwo sprawdzić, czy i ewentualnie kiedy wymiana licznika będzie przeprowadzona u Państwa.

 

 

PL/
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wyłonienie dostawcy na słupy trakcyjne rurowe STR

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Pomorski2013-05-22Przetarg nieograniczonySylwia Bonecka
91 471 56 00
s.bonecka@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wyłonienie dostawcy na słupy trakcyjne rurowe STR

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

   

2013-05-28

Dodatkowe informacje


PKP Energetyka S.A.
Oddział w Warszawie-Usługi
ul. Hoża 63/67 00-681 Warszawa
Zakład Pomorski
Ul. Czarnieckiego 8 70-221 Szczecin
Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000322634 reprezentowana przez Zakład Pomorski, 70-221 Szczecin ul. Czarnieckiego 8, woj. zachodniopomorskie
Tel. 091 471 13 32, fax. 091 471 12 60 e-mail: ez14@pkpenergetyka.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony z dodatkowymi negocjacjami o charakterze cywilno-prawnym na:

„wyłonienie dostawcy na słupy trakcyjne rurowe STR”

1. Termin składania ofert: 28.05.2013 godz. 11:00
2. Termin realizacji: szacunkowy termin dostaw od dnia 20.06.2013r. sukcesywnie do grudnia 2014r.
3. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Kryteria wyboru ofert:
- cena 100%
5. Osoba uprawniona do kontaktów z Oferentami
Informacji technicznej udziela p. Krzysztof Napióra tel. kont. 091 471 56 91 od 8.00 do godz. 14.00 e-mail k. k.napiora@pkpenergetyka.pl
Informacji o realizacji zamówienia p. Sylwia Bonecka do godz. 14.00 tel. 091 471 56 00 e-mail: s.bonecka@pkpenergetyka.pl
8. W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający wymogi zawarte w SIWZ. 

Pliki do pobrania

wróć do listy przetargów