Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij

Wymiana liczników

W związku z wprowadzeniem nowoczesnego systemu zdalnego zarządzania licznikami energii elektrycznej, u niektórych odbiorców nastąpi wymiana licznika. Cały proces wymiany potrwa od 27 lipca do 30 grudnia 2016 roku. Elektromonterzy wymieniający liczniki posiadają imienne identyfikatory ze zdjęciem, ważne wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować związane z tym utrudnienia. Konieczne będzie krótkotrwałe odłączenie zasilania w momencie wymiany licznika. Jednocześnie zapewniamy, że dotychczasowe warunki dostaw energii elektrycznej pozostaną niezmienione, a w szczególności nie spowoduje to zwiększenia opłat, które Państwo ponoszą z tego tytułu.

Wpisując poniżej numer PPE (znaleźć go można na fakturze) mogą Państwo sprawdzić, czy i ewentualnie kiedy wymiana licznika będzie przeprowadzona u Państwa.

 

 

INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Serwisowego usuwania skutków awarii i naprawy urządzeń sterowania zdalnego, zainstalowanych w Nastawniach Centralnych Sopot, Iława oraz na obiektach z nich sterowanych

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Północny2014-09-15Przetarg nieograniczonySławomir Szpara
58 742-02-02 wew. 1031
s.szpara@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Serwisowego usuwania skutków awarii i naprawy urządzeń sterowania zdalnego, zainstalowanych w Nastawniach Centralnych Sopot, Iława oraz na obiektach z nich sterowanych

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
2014-09-24

Dodatkowe informacje

   PKP Energetyka S.A. w Warszawie – Oddział Usługi

Zakład Północny
ul. Jana z Kolna 29, 81-859 Sopot

NIP: 526-25-42-704, REGON: 017301607

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy

K.R.S. – Nr KRS: 0000322634

EZ11-Ez3-5523-20/2014

I  etap postępowania dotyczącego:

Serwisowego usuwania skutków awarii i naprawy urządzeń sterowania zdalnego, zainstalowanych w Nastawniach Centralnych Sopot, Iława oraz na obiektach
z nich sterowanych.

/ Przetarg ograniczony /

Dane podstawowe:

  1. Miejsce dostarczenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

PKP Energetyka S.A.  Oddział w Warszawie  - Usługi                                          

Zakład Północny; ul. Jana z Kolna 29; 81-859 Sopot

Wniosek wraz z wszystkimi dokumentami powinien być złożony w kopercie zamkniętej
z napisem:

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na:

Serwisowe usuwanie skutków awarii i naprawa urządzeń sterowania zdalnego, zainstalowanych w Nastawniach Centralnych Sopot, Iława oraz na obiektach

z nich sterowanych.

 

  1. Termin składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :

24.09.2014 godz. 8.00

  1. Termin realizacji usługi:

12 miesięcy

  1. Kryteria wyboru oferty:

a) wysokość ofertowej ceny                         - współczynnik wagowy oceny: 85%
b) czas reakcji od zgłoszenia usterki            - współczynnik wagowy oceny: 15%

  1. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Sławomir Szpara 

nr tel. (+48) 58 742-02-02 wew. 1031

nr tel. (+48) 697-041-106

e-mail: s.szpara@pkpenergetyka.pl