Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij

Wymiana liczników

W związku z wprowadzeniem nowoczesnego systemu zdalnego zarządzania licznikami energii elektrycznej, u niektórych odbiorców nastąpi wymiana licznika. Cały proces wymiany potrwa od 27 lipca do 30 grudnia 2016 roku. Elektromonterzy wymieniający liczniki posiadają imienne identyfikatory ze zdjęciem, ważne wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować związane z tym utrudnienia. Konieczne będzie krótkotrwałe odłączenie zasilania w momencie wymiany licznika. Jednocześnie zapewniamy, że dotychczasowe warunki dostaw energii elektrycznej pozostaną niezmienione, a w szczególności nie spowoduje to zwiększenia opłat, które Państwo ponoszą z tego tytułu.

Wpisując poniżej numer PPE (znaleźć go można na fakturze) mogą Państwo sprawdzić, czy i ewentualnie kiedy wymiana licznika będzie przeprowadzona u Państwa.

 

 

PL/
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Dostawa 4 szt. „ciężkich” pociągów sieciowych z modułową zabudową

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
Oddział Usługi2015-01-29Przetarg nieograniczonyTomasz Paradowski
697 049 029
t.paradowski@pkpenergetyka.pl

Szymon Gajewski
571 305 827
s.gajewski@pkpenergetyka.pl

Przedmiot zamówienia

Dostawa 4 szt. „ciężkich” pociągów sieciowych z modułową zabudową

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
2015-03-05

Dodatkowe informacje

OGŁOSZENIE

o zamówieniu

PKP Energetyka Spółka Akcyjna

Oddział w Warszawie – Usługi

00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.:

„Dostaw 4 szt. „ciężkich” pociągów sieciowych z modułową zabudową”

Zamówienie podzielone jest na dwa zadania:

Zadanie nr 1 – „Dostawa modułowej zabudowy 4 szt. „ciężkich” pociągów sieciowych”

Zadanie nr 2 – „Dostawa 8 szt. sześcioosiowych platform kontenerowych”

 

 1. Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr EU21-5562/2-2/15.
 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można bezpłatnie:
 1. otrzymać pocztą elektroniczną,
 2. odebrać w pokoju nr 443, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa.
 1. W sprawach związanych z uzyskaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy kontaktować się z:
 1. Tomasz Paradowski - tel. 697 049 029; e-mail: t.paradowski@pkpenergetyka.pl,
 2. Szymon Gajewski - tel. 571 305 827; e-mail: s.gajewski@pkpenergetyka.pl.
 1. Termin i miejsce składania ofert – do dnia 19 lutego 2015 r., godz. 10:00, na adres: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, pokój nr 443.
 2. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymogi, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr EU21-5562/2-2/15.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 4. Kwota wadium wynosi:
 • Zadanie nr 1 - 160.000,00 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt tysięcy 00/100).
 • Zadanie nr 2 - 80.000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy 00/100).
 1. Zastosowane zostanie zabezpieczenie należytego wykonania umowy i usunięcia wad
  i usterek w postaci 10% wynagrodzenia umownego brutto, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr EU21-5562/2-2/15.

Warszawa, dnia 29.01.2015 roku.

Pliki do pobrania

wróć do listy przetargów