Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij

Wymiana liczników

W związku z wprowadzeniem nowoczesnego systemu zdalnego zarządzania licznikami energii elektrycznej, u niektórych odbiorców nastąpi wymiana licznika. Cały proces wymiany potrwa od 27 lipca do 30 grudnia 2016 roku. Elektromonterzy wymieniający liczniki posiadają imienne identyfikatory ze zdjęciem, ważne wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować związane z tym utrudnienia. Konieczne będzie krótkotrwałe odłączenie zasilania w momencie wymiany licznika. Jednocześnie zapewniamy, że dotychczasowe warunki dostaw energii elektrycznej pozostaną niezmienione, a w szczególności nie spowoduje to zwiększenia opłat, które Państwo ponoszą z tego tytułu.

Wpisując poniżej numer PPE (znaleźć go można na fakturze) mogą Państwo sprawdzić, czy i ewentualnie kiedy wymiana licznika będzie przeprowadzona u Państwa.

 

 

PL/
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa linii kablowej nN ze stacji transformatorowej P12 do odbiorców energii elektrycznej w Kędzierzynie Koźlu Port”

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Śląski2015-04-01Przetarg ograniczonyW sprawach formalnych: Ewa Albertowicz
tel. (032) 719 44 13
e.albertowicz@pkpenergetyka.pl

W sprawach technicznych: Mirosław Brodziak
tel. (032) 719-44-92

Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa linii kablowej nN ze stacji transformatorowej P12 do odbiorców energii elektrycznej w Kędzierzynie Koźlu Port”

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
2015-04-09

Dodatkowe informacje

 

 

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Usługi

 Zakład Śląski

44-100 Gliwice, ul. Zabrska 41,

tel. (032) 719-44-13, fax. (032) 719-43-92,

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony (nie podlegający unormowaniom określonym
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) na:

 

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa linii kablowej nN ze stacji transformatorowej P12 do odbiorców energii elektrycznej w Kędzierzynie Koźlu Port”

 

 

 1. Termin składania ofert: 09.04.2015 r. do godz. 09.00.
 2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.06.2015 r.
 3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat pokój nr 120 w godz. 800-1400.
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty składania ofert.
 5. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
 • wysokość oferowanej ceny – 100%
 1. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami w dni robocze w godz. 9.00 – 13.00 są:
 • w sprawach formalnych:
  Ewa Albertowicz  – Naczelnik Działu ds. Pozyskiwania Usług i Ofertowania w Gliwicach,

 tel. (032) 719 44 13, e.albertowicz@pkpenergetyka.pl,

 • w sprawach technicznych:
  Mirosław Brodziak      – Kierownik Śląskiego Rejonu Dystrybucji w Gliwicach,

 tel. (032) 719-44-92.

 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 2. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
 3. Nie dopuszcza się możliwości powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom.
 4. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
 5. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.
 6. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony www.pkpenergetyka.pl

 

 

 

Nr sprawy EZ8-Ez2b-420/7-3/2015

Gliwice, dnia 01.04.2014 r.

 

Pliki do pobrania

wróć do listy przetargów