Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
PL/
INFOLINIA801 77 29 29

Wniosek Zgłoszeniowy

do rejestracji w Systemie Kwalifikowania Wykonawców Grupy Kapitałowej PKP Energetyka

Krok 1: Dane podmiotu

Dane firmy:

 
 
 
 
 

Osoba reprezentująca wykonawcę:

 
 
 

Krok 2: Kategorie wykonywanych prac

Prace instalacyjno-budowlane

Prace przy trakcji kolejowej

Demontaż

Montaż

Prace ziemne i remontowo-budowlane – wynajem sprzętu z usługą operatorską

Prace projektowe

 

Krok 3: Zakres działalności

Krok 4: Wymagane dokumenty

Aktualne zaświadczenie lub jego wydruk z bazy CEIDG o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia Wniosku Zgłoszeniowego.
 
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON lub jego wydruk ze strony GUS.
 
VAT-5 dokument potwierdzający zarejestrowanie podmiotu jako podatnika VAT.
 
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.*wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem
 
Opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada aktualne ubezpieczenie OC na kwotę zgodnie z Załącznikiem nr 1.
 
Data ważności polisy
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

Krok 5: Osoby

Krok 6: Doświadczenie

Nazwa inwestora lub podmiotu na rzecz którego świadczona była usługaWartość wykonywanych pracData od/doZakres wykonywanych pracReferencje 
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

Krok 7: Wysyłanie zgłoszenia

Dane podmiotu:

Zakres prac:

  Załączone dokumenty:

   Osoby:

   Doświadczenie:

    
    
    
   Dziękujemy za przesłanie zgłoszenia:
   • Twój wniosek otrzymał numer: 1/SKW/2018.
   • Na Twój adres e-mailjan.kowalski@thinq.plwysłaliśmy potwierdzenie przesłania wniosku.
   • Informację o tym, czy wniosek wraz z załączonymi dokumentami jest kompletny i poprawny, otrzymają Państwo mailem.
   • W przypadku niekompletnego wniosku informacja o tym fakcie zostaje przekazana do Wykonawcy drogą elektroniczną. Firma ubiegająca się o wpis do SKW, której wniosek był niekompletny lub zawierał błędy może ponownie ubiegać się o rejestrację po złożeniu kompletnego wniosku.