Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach monitoringu wizyjnego na terenie obiektów PKP Energetyka S.A.

Informujemy, że teren obiektów PKP Energetyka S.A. jest obszarem monitorowanym. Monitoring prowadzony jest za pomocą kamer przemysłowych rejestrujących wyłącznie obraz. Pomieszczenia i teren monitorowany zostały wyraźnie oznaczone za pomocą znaków graficznych z symbolem kamery. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych.

Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z monitoringiem wizyjnym jest PKP Energetyka S.A. z siedzibą: ul Hoża 63/67, 00-681 Warszawa. Z PKP Energetyka S.A. można się skontaktować poprzez adres e-mail: daneosobowe@pkpenergetyka.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W PKP Energetyka S.A. został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-mail: iodo@pkpenergetyka.pl

Przetwarzanie danych osobowych osób objętych monitoringiem odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej jako: RODO). Dane te są przetwarzane przez PKP Energetyka S.A. w ramach realizacji prawnie uzasadnionego interesu jakim jest przetwarzanie danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, w tym w celach dowodowych w przypadku gdy nagrania obrazu z systemu monitoringu stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dostęp do danych osobowych gromadzonych przez PKP Energetyka S.A. w związku z monitoringiem wizyjnym mają osoby upoważnione, którym jest to niezbędne do realizacji obowiązków służbowych. Osoby upoważnione do przetwarzania w/w danych osobowych są zobowiązane do zachowania ich poufności oraz do odpowiedniego zabezpieczenia tych danych przed ujawnieniem ich osobom nieuprawnionym.

Dane osobowe osób objętych monitoringiem będą przechowywane maksymalnie przez okres 30 dni od daty zarejestrowania, przy czym w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub PKP Energetyka S.A. poweźmie wiadomość, że mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu ostatecznego zakończenia postępowania.

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo: dostępu do jej danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również wyrażenia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jej danych w oparciu o uzasadniony interes PKP Energetyka S.A.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z PKP Energetyka S.A. lub wyznaczonym inspektorem ochrony danych wykorzystując do tego w/w dane kontaktowe.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.