Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij
INFOLINIA801 77 29 29

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

1. Co oznacza skrót PPE?

PPE (Punkt Poboru Energii), to miejsce w jakim dokonywany jest pomiar zużytej energii elektrycznej oznaczone przez OSD unikalnym numerem. Jeżeli pod jednym adresem znajduje się więcej niż jedno urządzenie pomiarowe, to są one odrębnymi punktami poboru.

2. Co oznacza skrót OSD?

OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego) to lokalny zakład energetyczny, który jest właścicielem sieci dystrybucyjnej na obszarze swojego działania. OSD odpowiada za prawidłowe działanie i stan techniczny linii zasilających, stacji transformatorowych oraz dokonuje odczytów stanów liczników energii elektrycznej.

3. Kto może zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?

Sprzedawcę może zmienić dowolny Odbiorca, czyli każdy, kto otrzymuje lub pobiera energię elektryczną na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.

4. Na czym polega zmiana sprzedawcy energii elektrycznej?

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej jest procesem, który składa się z kilku kroków:

 • podpisanie umowy zakupu energii od nowego sprzedawcy,
 • wypowiedzenie umowy zakupu energii z dotychczasowym sprzedawcą,
 • podpisanie nowej umowy dystrybucyjnej, dokonanie przez OSD odczytu końcowego stanu licznika.

Cały proces zmiany sprzedawcy w imieniu Klienta (Odbiorcy) wykonuje PKP Energetyka S.A. na podstawie uzyskanego pełnomocnictwa.

5. Ile trwa proces zmiany sprzedawcy energii elektrycznej?

Termin zmiany sprzedawcy zależy od okresu wypowiedzenia i zobowiązania lojalnościowego, które wiążą Klienta (Odbiorcę) z obecnym sprzedawcą. Oznacza to, że umowę na sprzedaż energii należy wypowiedzieć z końcem wskazanego przez Klienta okresu obowiązywania umowy zawartej z obecnym sprzedawcą.

6. Czy po podpisaniu umowy należy samodzielnie rozwiązać umowę z obecnym sprzedawcą?

Nie ma takiej potrzeby. Wszystkie czynności są po stronie PKP Energetyka S.A, która rozwiązuje umowę w imieniu Klienta (Odbiorcy) na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

7. Korzyści ze zmiany sprzedawcy energii elektrycznej

Korzyści dla Klienta (Odbiorcy) wynikające ze zmiany sprzedawcy energii elektrycznej to :

 • obniżenie kosztów zakupu energii,
 • uzyskanie gwarancji stałej ceny przez cały okres obowiązywania umowy,
 • rzetelna obsługa Klienta.

8. Czy zmiana sprzedawcy energii elektrycznej jest bezpłatna?

Tak, jest to prawo Klienta (Odbiorcy), zgodnie z zasadą TPA (Third Party Access), nad przestrzeganiem której czuwa Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

9. Czy można zmienić dystrybutora energii?

Nie ma takiej możliwości. Spółki dystrybucyjne są naturalnym monopolistą na danym terenie, dlatego po zmianie sprzedawcy Klient (Odbiorca) pozostaje u tego samego dystrybutora. Zmianie może ulec jedynie sprzedawca energii elektrycznej.

10. Czy zmiana sprzedawcy może spowodować braki w dostawie prądu?

Nie. Zmiana sprzedawcy jest płynna. Dzięki temu nie ma możliwości, żeby dostawa prądu została przerwana. Gwarantuje to zapis, zgodnie z którym umowa z nowym sprzedawcą nie wejdzie w życie do czasu rozwiązania umowy z poprzednim sprzedawcą.

11. Czy po zmianie sprzedawcy Klientowi (Odbiorcy) nie grozi dyskryminacja ze strony dystrybutora?

Dystrybutor nie ma możliwości stosowania praktyk dyskryminacyjnych. Podpisanie umowy dystrybucyjnej zobowiązuje go do usuwania usterek i świadczenia innych usług w określonym terminie. Przez cały czas nad bezpieczeństwem Klienta (Odbiorcy) czuwają instytucje państwowe, w tym Urząd Regulacji Energetyki.

12. Licznik a zmiana sprzedawcy

Przy taryfach G1x i Cxx odpowiada za to lokalny dystrybutor, który dokonuje zmiany we własnym zakresie oraz na własny koszt. W taryfach Bxx odpowiedzialność za dostosowanie układu ponosi właściciel, czyli Klient (Odbiorca).

13. Odpowiedzialność za przerwy w dostawie prądu i usuwanie ewentualnych awarii

Za przerwy w dostawie prądu oraz usuwanie awarii odpowiada lokalny dystrybutor (nie mylić ze sprzedawcą energii). W związku z tym wszelkie zgłoszenia związane z awariami lub problemami z dostawą energii należy kierować bezpośrednio do dystrybutora. W przypadku awarii należy skontaktować się z pogotowiem energetycznym pod numerem tel.: 991.

14. Czy wskazania licznika na fakturze - za sprzedaż i dystrybucję energii – są jednakowe?

Na fakturze mogą sporadycznie występować różnice we wskazaniach licznika, wynikające z okresu rozliczenia. Wprawdzie dystrybutor rozlicza Klienta (Odbiorcę) za okres trzydziestodniowy, ale niekoniecznie jest to okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Wszelkie niezgodności wyrównują się przy kolejnych wystawianych fakturach. Różnice nie powinny przekroczyć kilku procent wartości faktury.

15. Czym jest opłata handlowa?

Jest to opłata, która pokrywa koszty związane z obsługą Klienta (Odbiorcy).

16. Termin opłacenia faktury

Fakturę należy opłacić w ciągu 14 dni od daty jej wystawienia.

17. Czy można zrezygnować z umowy?

Tak, Klient (Odbiorca) może odstąpić od umowy w każdym momencie jej obowiązywania. Jeśli współpraca jest rozwiązywana na życzenie Klienta (Odbiorcy) przed terminem, a także gdy jej przyczyną jest niewykonanie usługi z winy Klienta, PKP ENERGETYKA S.A. ma prawo naliczyć karę zgodnie z zapisami w umowie.

18. Co dzieje się po przekroczeniu terminu obowiązywania umowy?

Jeżeli Klient (Odbiorca) nie zgłosi wypowiedzenia umowy, automatycznie ulega ona przedłużeniu na czas nieokreślony, na warunkach standardowej taryfy.

19. Informacje o telefonie kontaktowym do innego działu ( np. Zakłady)

Zakładki dot. Formularza, Centrali, Oddziałów i Zakładów są dostępne, klikając link:

www.pkpenergetyka.pl/Obsluga-klienta/Kontakt PKP Energetyka S.A. - Zakład Mazowiecki

20. Informacje nt. prolongaty/rozłożenia na raty

Szczegółowe informacje na powyższy temat prosimy zgłosić drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail:

windykacja@pkpenergetyka.pl

21. Złożenie reklamacji związanej z realizacją Umowy, w tym reklamacje dot. FV prosimy kierować:

 1. w formie pisemnej na adres:
  PKP Energetyka S.A. – Oddział Obrót
  Wydział ds. Obsługi i Wsparcia Sprzedaży
  ul. Struga 1, 45-073 Opole,
 2. drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy:
  bok@pkpenergetyka.pl,
 3. telefonicznie:
  pod nr telefonu: 801 772 929 lub (0-22) 474 19 00.

Wg. zapisów w OWU odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Odbiorcy w formie pisemnej na adres wskazany w Umowie.

22. Czy można otrzymać ofertę na energię elektryczną?

W sprawie otrzymania oferty dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej prosimy o kontakt drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mailo na adres:

KOS@pkpenergetyka.pl

23. Praktyki dla studentów.

Wszelkie zapytania odnośnie stażu/praktyk studenckich prosimy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail:

HR_BP@pkpenergetyka.pl

24. Awarie i problemy techniczne

Wszelkie awarie i problemy techniczne prosimy zgłaszać na adres e-mail:

www.pkpenergetyka.pl/Obsluga-klienta/Pomoc/Zglos-awarie

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt, dzwoniąc pod nr tel.:
801 772 929 lub (0-22) 474 19 00 oraz pisząc na adres e-mail: bok@pkpenergetyka.pl

Obsługa klienta

E-faktura

Zamień tradycyjną fakturę na e-fakturę. Sprawdź jakie to proste

więcej

Zadaj pytanie

Wybierz temat wiadomości i sprawdź szczegóły naszej oferty

Znajdź nas: