Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij

Wymiana liczników

W związku z wprowadzeniem nowoczesnego systemu zdalnego zarządzania licznikami energii elektrycznej, u niektórych odbiorców nastąpi wymiana licznika. Cały proces wymiany potrwa od 27 lipca do 30 grudnia 2016 roku. Elektromonterzy wymieniający liczniki posiadają imienne identyfikatory ze zdjęciem, ważne wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować związane z tym utrudnienia. Konieczne będzie krótkotrwałe odłączenie zasilania w momencie wymiany licznika. Jednocześnie zapewniamy, że dotychczasowe warunki dostaw energii elektrycznej pozostaną niezmienione, a w szczególności nie spowoduje to zwiększenia opłat, które Państwo ponoszą z tego tytułu.

Wpisując poniżej numer PPE (znaleźć go można na fakturze) mogą Państwo sprawdzić, czy i ewentualnie kiedy wymiana licznika będzie przeprowadzona u Państwa.

 

 

INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wymiana nawierzchni na części drogi wewnętrznej położonej na terenie Zakładu Wschodniego PKP Energetyka S.A. przy ul. Przemysłowej 58 w Pilawie

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Wschodni2012-08-14Przetarg nieograniczonyZbigniew Nudrzewski

z.nudrzewski@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wymiana nawierzchni na części drogi wewnętrznej położonej na terenie Zakładu Wschodniego PKP Energetyka S.A. przy ul. Przemysłowej 58 w Pilawie

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Zakład Wschodni w Białymstoku
15-727 Białystok, ul. Hetmańska 103

2012-08-31

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

1. Inwestor:
PKP Energetyka S.A. 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67
Zakład Wschodni w Białymstoku
15-727 Białystok, ul. Hetmańska 103
2. Przedmiot zamówienia:
„Wymiana nawierzchni na części drogi wewnętrznej położonej na terenie Zakładu Wschodniego PKP Energetyka S.A. przy ul. Przemysłowej 58 w Pilawie”
o pow. 500 m2 zgodnie z dokumentacją dostępną w siedzibie Zamawiającego.
3. Termin:
Oferty należy składać na piśmie do dnia 31.08.2012 r. do godz. 1200 w siedzibie zamawiającego
4. Wadium:
1000,00 zł
5. Otwarcie ofert:
31.08.2012 r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego
6. Kryteria oceny ofert:
W=(Cmin/Cof)x90+(Tmin/Tof)x10
gdzie:
W – wartość punktowa oferty (max. 100 pkt)
Cmin – najniższa cena ze wszystkich przedstawionych ofert;
Cof – cena oferty ocenianej;
Tmin – najkrótszy termin*) ze wszystkich przedstawionych ofert;
Tof – termin oferty ocenianej
7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
dostępna w siedzibie Zamawiającego, można uzyskać drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres: z.nudrzewski@pkpenergetyka.pl z prośbą o przesłanie SIWZ