Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij

Wymiana liczników

W związku z wprowadzeniem nowoczesnego systemu zdalnego zarządzania licznikami energii elektrycznej, u niektórych odbiorców nastąpi wymiana licznika. Cały proces wymiany potrwa od 27 lipca do 30 grudnia 2016 roku. Elektromonterzy wymieniający liczniki posiadają imienne identyfikatory ze zdjęciem, ważne wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować związane z tym utrudnienia. Konieczne będzie krótkotrwałe odłączenie zasilania w momencie wymiany licznika. Jednocześnie zapewniamy, że dotychczasowe warunki dostaw energii elektrycznej pozostaną niezmienione, a w szczególności nie spowoduje to zwiększenia opłat, które Państwo ponoszą z tego tytułu.

Wpisując poniżej numer PPE (znaleźć go można na fakturze) mogą Państwo sprawdzić, czy i ewentualnie kiedy wymiana licznika będzie przeprowadzona u Państwa.

 

 

PL/
INFOLINIA801 77 29 29

Przetarg - Wykonanie remontu bocznicy kolejowej PKP Energetyka SA w Zgierzu

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi - Zakład Łódzki2014-09-03Przetarg nieograniczonyJan Jurzyk
Nr. tel. miejski (0-42) 205-55-42, kolejowy (942) 205-55-42
j.jurzyk@pkpenergetyka.pl


Przedmiot zamówienia

Wykonanie remontu bocznicy kolejowej PKP Energetyka SA w Zgierzu

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert
2014-09-18

Dodatkowe informacje

 

PKP Energetyka  S.A.

Oddział w Warszawie – Usługi

Zakład Łódzki

ul. Tuwima 28,   kod  90 - 002 Łódź

 

Ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„Wykonanie remontu bocznicy kolejowej PKP Energetyka SA w Zgierzu”

 

 1. Termin składania ofert:  18. 09.2014. r. do godz. 15:00
 2. Termin realizacji usługi: 19. 12. 2014.  r.
 3. Oferty należy składać w: siedziba zamawiającego (sekretariat)
 4. Kryteria wyboru oferty:
 1. wysokość ceny ofertowej - współczynnik wagowy oceny -90%                

(90 punktów otrzyma oferta o najniższej cenie)

 1. okres gwarancji na wykonaną usługę – współczynnik wagowy oceny - 10%
  (10 punktów otrzyma oferta o okresie gwarancji wynoszącym 60 miesięcy).

 

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:      

-    Pobierając dokumenty ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem
http://www.pkpenergetyka.pl/pl/przetargi

-    drogą pocztową po przesłaniu faksem zamówienia (nr fax 042 205-56-70)
-    pocztą elektroniczną po przesłaniu zamówienia na j.jurzyk@pkpenergetyka.pl  

 1. Znak postępowania: EZ2 – Ez6 – 2111 – 06 / 2014
 2. Wadium w kwocie 4000,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego do dnia 18.09.2014. r. do godz. 15:00.
 3. Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami:

Jan Jurzyk.

Pok. Nr. 903

                      Nr. tel. miejski (0-42) 205-55-42, kolejowy (942) 205-55-42

                       

Prowadzone postępowanie ma charakter cywilnoprawny – w postępowaniu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Pliki do pobrania

Wynik postępowania

Zamówienie zostało udzielone firmie:

P.W. „JUVENTOR” Wieczorek Joachim

wróć do listy przetargów