Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij

Wymiana liczników

W związku z wprowadzeniem nowoczesnego systemu zdalnego zarządzania licznikami energii elektrycznej, u niektórych odbiorców nastąpi wymiana licznika. Cały proces wymiany potrwa od 27 lipca do 30 grudnia 2016 roku. Elektromonterzy wymieniający liczniki posiadają imienne identyfikatory ze zdjęciem, ważne wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować związane z tym utrudnienia. Konieczne będzie krótkotrwałe odłączenie zasilania w momencie wymiany licznika. Jednocześnie zapewniamy, że dotychczasowe warunki dostaw energii elektrycznej pozostaną niezmienione, a w szczególności nie spowoduje to zwiększenia opłat, które Państwo ponoszą z tego tytułu.

Wpisując poniżej numer PPE (znaleźć go można na fakturze) mogą Państwo sprawdzić, czy i ewentualnie kiedy wymiana licznika będzie przeprowadzona u Państwa.

 

 

INFOLINIA801 77 29 29

Zbycie nieruchomości zabudowanej w miejscowości Kolonowskie, przy ul. ks. Czerwionki

Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający pełna nazwa:Data publikacji:Tryb postępowania:Osoba do kontaktu:
Centrala2016-08-23Przetarg nieograniczonyp. Andrzej Pisarski, tel. 89 677 34 35.

Przedmiot zamówienia

Zbycie nieruchomości zabudowanej w miejscowości Kolonowskie, przy ul. ks. Czerwionki, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji geodezyjnej jako działki nr 512/2, 514/3, 514/5, 514/7 o łącznej powierzchni 2,4207 ha, obręb 0039 Kolonowskie oraz prawo własności zabudowy posadowionej na tym gruncie.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr OP1S / 00066139 / 1 (dla działki nr 512/2) oraz księgę wieczystą Nr OP1S / 00066140 / 1 (dla działek 514/3, 514/5, 514/7), 

 

Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Ogłaszającym.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 720 000,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy zł)

Wadium: 72 000,00 zł                                                           Postąpienie: 7 200,00 zł

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży.

Oferta

Miejsce składania ofertTermin składania ofert

Przetarg odbędzie się w dniu 15 września 2016 r. o godz. 1200, w siedzibie PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi Zakład Śląski w Opolu, przy ul. Struga 1 pokój nr 102.

2016-09-15

Dodatkowe informacje

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto PKP Energetyka S.A. wskazane w Regulaminie przetargowym  w terminie do dnia 8 września 2016 r.

Termin wpłaty oznacza termin uznania wpłaty na rachunku Ogłaszającego.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał licytację zaliczane jest na poczet ceny nabycia.

Zasady zwrotu lub przepadku wadium, zapłaty ceny nabycia i zawarcia aktu notarialnego oraz utraty praw wynikających z przybicia określone są w Regulaminie przetargowym.

Oferta jest wiążąca w okresie 3 miesięcy od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.