Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.Zamknij

Wymiana liczników

W związku z wprowadzeniem nowoczesnego systemu zdalnego zarządzania licznikami energii elektrycznej, u niektórych odbiorców nastąpi wymiana licznika. Cały proces wymiany potrwa od 27 lipca do 30 grudnia 2016 roku. Elektromonterzy wymieniający liczniki posiadają imienne identyfikatory ze zdjęciem, ważne wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować związane z tym utrudnienia. Konieczne będzie krótkotrwałe odłączenie zasilania w momencie wymiany licznika. Jednocześnie zapewniamy, że dotychczasowe warunki dostaw energii elektrycznej pozostaną niezmienione, a w szczególności nie spowoduje to zwiększenia opłat, które Państwo ponoszą z tego tytułu.

Wpisując poniżej numer PPE (znaleźć go można na fakturze) mogą Państwo sprawdzić, czy i ewentualnie kiedy wymiana licznika będzie przeprowadzona u Państwa.

 

 

PL/EN
INFOLINIA801 77 29 29

Polityka Jakości i SZBI

Zintegrowany System Zarządzania

Od 15 kwietnia 2004 roku spółka PKP Energetyka posiada certyfikaty systemu zarządzania: jakością (ISO 9001:2000), środowiskiem (ISO 14001:1996) oraz bezpieczeństwem i higieną pracy (PN -N 18001:2004).

Polityka

Zintegrowanego Systemu Zarządzania

PKP ENERGETYKA S.A.

Zarząd PKP Energetyka S.A. wraz z całą załogą dokładają wszelkich starań, aby spełniać obecne i przyszłe potrzeby Klientów Spółki.

Zapożyczając zasoby naturalne od przyszłych pokoleń, PKP Energetyka S.A. rozwija się i doskonali zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, spełniając przy tym mające zastosowanie wymagania prawne oraz inne wymagania, których spełnianie na siebie przyjęła. Będąc przedsiębiorstwem energetycznym w ramach prowadzonej działalności ogranicza emisję zanieczyszczeń. Eksploatując urządzenia, które wykorzystują wszelkiego rodzaju materiały, mogące szkodzić środowisku dba, aby nie przedostały się one do otoczenia i nie zagrażały mu, a zużyte zagospodarowuje zgodnie z przepisami i wymogami ochrony środowiska.

W swej trosce o otoczenie Spółka nie zapomina o człowieku. Świadcząc usługi dla społeczeństwa pragnie realizować je w sposób bezpieczny dla zdrowia i życia ludzi, a czyniąc to zapobiega również zdarzeniom potencjalnie awaryjnym i wypadkowym.

Pracownicy Spółki wykonujący pracę są wyposażeni w niezbędne do bezpiecznego jej wykonania urządzenia i sprzęt, ograniczające narażenie ludzi na urazy i wypadki oraz chroniące ich zdrowie i życie.

PKP Energetyka, będąc licencjonowanym przewoźnikiem kolejowym i podmiotem utrzymującym pojazdy kolejowe, zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa przewozów kolejowych, gwarantując wysoką jakość świadczonych usług realizowanych przez wykwalifikowaną kadrę.

Zarząd PKP Energetyka S.A. zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia działalności, a w szczególności do:

  • doskonalenia usług w oparciu o aktualne i przyszłe potrzeby odbiorców przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych;
  • kształcenia personelu, podnoszenie jego świadomości, kwalifikacji i doskonalenie umiejętności;
  • współpracy z innymi uczestnikami systemu kolejowego dla realizacji wspólnych celów w zakresie bezpieczeństwa;
  • motywowania pracowników do ciągłej poprawy jakości pracy;
  • zapobiegania zanieczyszczeniom, wypadkom i chorobom zawodowym;
  • zapewnienia stałej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ciągłe doskonalenie działań w tym zakresie;
  • utrzymania pojazdów kolejowych w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu kolejowego oraz rozwój tego utrzymania, zgodnie z wymaganiami prawa i rozwojem technologii;
  • utrwalania w świadomości pracowników przekonania, iż za jakość pracy oraz bezpieczeństwo dla człowieka i środowiska odpowiedzialni są WSZYSCY pracownicy Spółki, a zaufanie do Firmy jest wynikiem ICH rzetelności, odpowiedzialności i prezentowanej postawy wobec otoczenia.

Kierownictwo Spółki zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001 oraz dyrektywą 2004/49/WE. Przyjmuje odpowiedzialność za zakomunikowanie i właściwe zrozumienie treści powyższej Polityki przez wszystkich pracujących dla lub w imieniu Spółki oraz jej publiczną dostępność poprzez publikację wersji elektronicznej na stronie internetowej Spółki jak i jej zamieszczanie w innych wydawanych materiałach informacyjnych.

Zarząd Spółki zobowiązuje się również do zapewnienia, w sposób racjonalny gospodarczo i społecznie, zasobów niezbędnych do realizacji przyjętej Polityki.

W 2016 roku po przeprowadzonym przez jednostkę certyfikującą BUREAU VERITAS Certification audycie recertyfikującym PKP Energetyka S.A. otrzymała z dniem 18 czerwca 2016 roku potwierdzenie zgodności (certyfikaty) systemów zarządzania: jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy z normami PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 i PN-N-18001:2004 w zakresie prowadzonej działalności: obrót i dystrybucja energii elektrycznej i paliw, projektowanie, budowa oraz konserwacja sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych  nN, SN, WN, NN, produkcja elementów sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz działalność w zakresie przewozu rzeczy pojazdami kolejowymi Spółki i utrzymania pojazdów kolejowych.

System zarządzania bezpieczeństwem informacji

Posiadamy także certyfikowany przez jednostkę certyfikującą BUREAU VERITAS Certification  system zarządzania bezpieczeństwem informacji (PN-EN ISO/IEC 27001:2014) w zakresie: obrót i dystrybucja energii elektrycznej i paliw płynnych, zgodnie z Deklaracją Stosowania.

Wdrożona w ramach SZBI Polityka bezpieczeństwa informacji zapewnia nadzorowanie procesu przetwarzania informacji na poszczególnych etapach realizowanych procesów biznesowych. Zapewnienie bezpieczeństwa aktywów Spółki oraz stałe doskonalenie zabezpieczeń infrastruktury teleinformatycznej.